Otoczyć opieką

Dodano przez: Alicja Giszczak | 6 października 2021

Polska jest jednym z najszybciej starzejących się krajów w Europie. Szacuje się, że do 2050 roku liczba seniorów podwoi się. Dotychczas potrzeby opiekuńcze osób niesamodzielnych zaspakajane były głównie przez ich rodziny. W skrajnych przypadkach, gdy wsparcie opiekunów faktycznych było niemożliwe, osoby te trafiały do domów pomocy społecznej. Czytaj dalej