OPEN MIND – otwarty umysł (i serce)!

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 12 września 2019

Kiedy Szczecin, Warszawa i … Paryż współpracują, aby podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie zdali wystandaryzowany, międzynarodowy egzamin językowy oznacza tylko jedno – ktoś ma wielkie serce, otwarty umysł i nie zna słowa „niemożliwe”!

„Nasi podopieczni ciągle pytają kiedy angielski!” – śmieje się Pani Anna Kozłowska – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie. To właśnie tą instytucję, wspierającą osoby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym zdecydował się objąć wsparciem w projekcie LINGUA ARTES Pan Marcin Miśniakiewicz – prezes szkoły językowej OPEN MIND.  „Pan Miśniakiewicz nawet nie pytał, czy jest sens robienia takiego egzaminu. Po prostu zorganizował go w ten sposób, że każdy egzaminowany kandydat miał swojego opiekuna i indywidualną salę” – tłumaczy Pani Anna.

 W ten sposób 11 osób z niepełnosprawnościami ukończyło kurs języka angielskiego i zdało wystandaryzowany egzamin. „To ewenement! – wyjaśnia Pani Anna – To jest bardzo trudna grupa. Trzeba mieć mnóstwo cierpliwości, bo nasi podopieczni inaczej przetwarzają informacje. Jesteśmy też pod ogromnym wrażeniem trenerki, która prowadziła te zajęcia. Co za podejście!”

Osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne, w tym upośledzone umysłowo, są w bardzo trudnej sytuacji. To grupa w szczególny sposób narażona na wykluczenie społeczne. Brzemię w postaci stereotypu osoby chorej psychicznie powoduje niechęć społeczeństwa. To wzmaga niską samoocenę i brak wiary we własne możliwości. Przekłada się to także na trudną sytuację ekonomiczną. To grupa szczególnie wykluczona.

Docenieni, wyróżnieni, wyjątkowi – tak zdaniem terapeutów czuli się uczestnicy zajęć. „Po zakończonym egzaminie dla naszych uczestników zostały przesłane listy gratulacyjne, co również było miłym akcentem, który ich dowartościował i który doskonale zapamiętali. Poczuli, że mogą! To najlepszy sposób na aktywizację!”

„Dziś, każda styczność z językiem wywołuje w nich ogromną ekscytację. Nie przepuszczą okazji, aby popisać się swoimi umiejętnościami. Gdy spotkali swoją nauczycielkę angielskiego w sklepie od razu przełączyli się na język obcy!”

„Prośby o udogodnienia dla niewidzących, niewidomych, niedosłyszących czy też niesłyszących nie są dla nas niczym nowym. Jednakże, te wyjątkowe 11 sesji egzaminacyjnych stanowią precedens w ponad 75 – letniej historii naszej organizacji!” –  tłumaczy Piotr Banasiak Key Account Mnager ETS Global BV.

To właśnie do nich zwrócił się Pan Marcin Miśniakiewicz z zapytaniem czy jest cień szansy aby stworzyć osobom z takim rodzajem niepełnosprawnościami możliwość wzięcia udziału w międzynarodowym teście zewnętrznym.

„Przy współpracy z dedykowaną komórką Mission Handycapped w Paryżu oraz zespołu Open Mind zorganizowaliśmy sesje zgodnie z wnioskami o udogodnienia dla kandydatów, przy zachowaniu wszystkich standardów, procedur administracji oraz systemu oceny. Beneficjenci zostali poddani takim samym testom jak wszyscy pozostali uczestnicy projektu”.

„Chciałabym przede wszystkim podziękować Panu Marcinowi. Oby więcej takich projektów! Z cichą nadzieją czekamy na następne” – śmieje się Pani Anna. „Koordynowałem wiele projektów EFS w całej Polsce, dla różnych grup ale te 11 sesji przeniosło mi najwięcej satysfakcji i spełnienia” – dodaje Pan Piotr.

Szkoła OPEN MIND Marcin Miśniakiewicz została nominowana w kategorii Równość szans w konkursie Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019.

Powyższy materiał dot. Projektu LINGUA ARTES – kompetencje językowe potwierdzone międzynarodowym certyfikatem w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 874 973,66 zł. Wartość przyznanego dofinansowania 743 727,61 zł. Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r.- 31.10.2019 r.