Odczarować warsztaty

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 24 kwietnia 2019

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej jest ściśle określona i umocowana w prawie. Określone zostały zasady funkcjonowania, zasady finansowania oraz cały zakres działalności. Mówi się w nich o rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej oraz o zaradności osobistej i samodzielności, jednak żaden paragraf nie mówi o wartości dodanej jaką jest wzrost samooceny i zadowolenia z życia osób uczestniczących w tych warsztatach.

Niepełnosprawność niesie za sobą wiele niemożności, przeszkód i barier, zarówno społecznych jak i indywidualnych. Bardzo często jest przyczyną braku stabilizacji życiowej czyli niemożliwości podjęcia zatrudnienia, a co gorsze egzystencji w osamotnieniu i braku akceptacji społecznej. I tu na pomoc przychodzą Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Już mija prawie rok, jak Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie rozpoczęły swoją działalność. Chociaż początki nie były łatwe w czerwcu ubiegłego roku było tylko kilkoro uczestników, to już po niespełna pół roku limit miejsc został wyczerpany i obecnie 25 osób z niepełnosprawnościami czynnie uczestniczy w zajęciach. Pomimo tego, że w powiecie sławieńskim jest ponad 200 bezrobotnych osób niepełnosprawnych, a 50 z nich otrzymało skierowanie do WTZ, rekrutacja uczestników przysporzyła nam wiele trudności. Dziś wiemy, że to strach, ale zarówno brak wiedzy o funkcjonowaniu tej formy pomocy powoduje niechęć to tego typu inicjatywmówi przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego realizatora projektu „Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie”duża obawa rodziców czy opiekunów osób z niepełnosprawnościami, strach o to, jak te osoby będą funkcjonować na zewnątrz, w nieznanym im środowisku, a nie w bezpiecznym zaciszu własnego domu powodowała, że osoby te często są izolowane, zaś zmiana przyzwyczajeń i utartych schematów początkowo wymagała dużego zaangażowania i pracy – dodaje. Jak się okazuje, pomimo tego, że w powiecie sławieńskim od wielu funkcjonują już Warsztaty, zapotrzebowanie na tą formę aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych jest duże. Uczestnikami naszych warsztatów są osoby z różnymi niepełnosprawnościami, przekrój  jest naprawdę duży, jednak każda osoba znajdzie coś dla siebie i to wszystko dzięki realizacji tego projektu – mówi. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego wraz z Centrum Innowacyjnego Biznesu realizuje projekt w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach którego przeprowadzono remont budynku przeznaczonego na WTZ, wyposażono m.in. pracownie tematyczne, salę do rehabilitacji czy zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowane zostało bieżące funkcjonowanie, a także wszelkie działania mające na celu przywrócenie umiejętności niezbędnych do podjęcia aktywności społecznej i zawodowej, ogólne usprawnienie osób z niepełnosprawnościami, kształcenie i rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej – a to wszystko przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej. Mamy pięć pracowni: stolarską, gastronomiczną, krawiectwa, grafiki komputerowej i plastyczną. Nasi uczestnicy podzieleni zostali na pięcioosobowe grupy, każdy z nich robi to co lubi i w ten sposób doskonali swoje umiejętności. Możemy pochwalić się efektami swojej pracy. Ostatnio, w zaprzyjaźnionej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławnie mieliśmy wystawę naszych prac, wykonanych przez uczestników warsztatów – można było obejrzeć kurczaki, króliki i inne ozdoby wielkanocne. Wystawa wzbudziła niemałe zainteresowanie- relacjonują pracownicy warsztatów- To nie jedyne przedsięwzięcie, które realizujemy wspólnie z biblioteką. W światowym dniu Zespołu Downa nasi podopieczni, w różnokolorowych skarpetkach, w ramach „Tygodnia ptaków wędrownych”, mieli okazję uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych w tej bibliotece – dwóch naszych podopiecznych to osoby z zespołem Downa – to są nasze kolorowe ptaki, które często wędrują swoimi ścieżkami – usłyszeliśmy.

Historie z dobrym zakończeniem

Pracownicy Nowych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sławnie opowiadają nam wiele historii, które początkowo są bardzo smutne i wzruszające, a następnie sprawiają, że na usta wraca uśmiech. Napawają one optymizmem. Usłyszeliśmy historię młodego mężczyzny, który w wyniku wypadku musi poruszać się na wózku, pomimo prowadzonej rehabilitacji nie udało mu się wrócić do pełnego zdrowia. Wraz z mijającymi dniami, gdy uczestniczył w warsztatach, zaczął wierzyć w to, że jego życie się zmieni. Podjął wyzwanie. Rozpoczął ponownie rehabilitację i w trakcie zajęć w warsztatach nie korzysta z windy, ale przy pomocy terapeuty codziennie pokonuje kilka schodów oddzielających sale. To jego dodatkowa swoista terapia.  W zajęciach uczestniczą osoby z różnym stopniem niepełnosprawności, czasem z dużym zaburzeniem psychicznym – jednak i w tym wymiarze widać zmiany u tych ludzi – stają się spokojni i bardziej otwarci na otaczający świat.

Terapia nie jedno ma imię

Wyjście do biblioteki, czy na przedstawienie, zrobienie zakupów lub wyjazd na trzydniową wycieczkę nad morze – to dla niektórych uczestników pierwsze doświadczenia w tego typu aktywnościach. Niektórzy, pierwszy raz w życiu, uczestniczyli w zabawie ostatkowej, zjedli walentynkową kolację i brali udział w zbiórce karmy dla psów i kotów. W połowie kwietnia odbyły się dni otwarte, ukazujące nie tylko zasady funkcjonowania warsztatów, ale i także dorobek ich pracy. Zaproszeni goście mogli poznać każdego uczestnika warsztatów, porozmawiać z nimi i poznać ich historię. Działalność Nowych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupsku to potwierdzenie pozytywnego wpływu środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego na lokalne społeczności. Cała Oś VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i kolejny raz środki unijne bezpośrednio pomagają najbardziej potrzebującym, co widać na tym przykładzie – podsumowuje wizytę Pan Andrzej Przewoda Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Jak widać, nie tylko zajęcia w pracowniach tematycznych można zaliczyć do rehabilitacji – wszystkie działania podejmowane przez Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie to swoista rehabilitacja ruchowa, zawodowa, ale i także bardzo ważna rehabilitacja społeczna oraz trening umiejętności społecznych czy ekonomicznych.

Powyższy materiał dot. projektu „Nowy Warsztat Terapii Zajęciowej w Sławnie” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego oraz Centrum Innowacyjnego Biznesu. Wartość projektu wynosi 4 868 630,80 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.