Nowoczesne sale, profesjonalny sprzęt, płatne staże, stypendia dla najlepszych uczniów – Powiat Choszczeński stawia na kształcenie zawodowe

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 11 stycznia 2018

Choszczeńscy przedsiębiorcy od kilku lat skarżą się na palący brak młodych fachowców, np. spawaczy czy kucharzy, którzy stanowią  bardzo ważny element w zasilaniu lokalnej gospodarki. Fach w ręku jest więc na wagę złota. Lekiem na niedobór specjalistów  ma być projekt realizowany przez Powiat Choszczeński „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy”. Wszystko dzięki ponad 822 tys. zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z dofinansowania skorzystają uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie. W obu placówkach brakowało odpowiedniego sprzętu w salach warsztatowych – co oczywiście przekładało się na wynik egzaminów zawodowych. Rok temu sytuacja się zmieniła. Od stycznia 2017 r. uczniowie mają możliwość uczenia się zawodu na nowoczesnych urządzeniach w specjalnie przygotowanych pracowniach. Ze środków pozyskanych w projekcie zakupiono dla Zespołu Szkół nr 2 sprzęt do warsztatu spawalniczego, m.in. spawarki inwerterowe, półautomat spawalniczy, giętarkę do blachy, zgrzewarkę punktową do blachy oraz potrzebne materiały szkoleniowe: gazy techniczne, reduktory i druty spawalnicze. Dzięki temu stworzono w szkole warunki świetnie odzwierciedlające naturalne warunki pracy. Pierwsza grupa uczniów zakończyła już dzięki temu kurs i przystąpiła do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego nabycie uprawnień spawacza. Uczniowie mają również możliwość wzięcia udziału w wakacyjnych stażach zorganizowanych u lokalnych pracodawców. Obecnie wielu młodych ludzi podejmuje prace wakacyjne rzadko związane z ich profilem kształcenia. Dzięki uczestnictwu w projekcie mają oni zagwarantowany płatny staż w swoim zawodzie. A docelowo pracodawcy pozyskają dobrze wykwalifikowanych absolwentów, gotowych do świadczenia pracy na wysokim, profesjonalnym poziomie.
W obu placówkach brakowało odpowiedniego sprzętu w salach warsztatowych – co oczywiście przekładało się na wynik egzaminów zawodowych. Rok temu sytuacja się zmieniła. Od stycznia 2017 r. uczniowie mają możliwość uczenia się zawodu na nowoczesnych urządzeniach w specjalnie przygotowanych pracowniach.
Również w zawodzie kucharza zaszły ogromne zmiany – w Ośrodku w Suliszewie dostosowano pracownie do warunków panujących w profesjonalnych lokalach gastronomicznych – prowadzone są tam zajęcia obejmujące m.in. zastosowanie nowoczesnych urządzeń do utrzymania wysokiego standardu potraw, wykonywanie potraw dietetycznych, kuchni regionalnej, podstawowe zasady organizacji przyjęć i imprez okolicznościowych czy nowoczesne metody zdobienia potraw. Uczestnicy współpracują ściśle z restauracją Villa Razem – gdzie mogą zastosować nabyte umiejętności w praktyce.
Aby jak najpełniej wyposażyć młode osoby w narzędzia potrzebne do odnalezienia się na rynku pracy dla uczniów obu placówek organizowane są również kursy na prawo jazdy. Ponad 822 600 zł to niebagatelna suma na lokalne szkolnictwo zawodowe, dzięki której uczniowie będą dużo lepiej przygotowani do wykonywania zawodu, a przez to bardziej konkurencyjni na rynku pracy.
Powyższy materiał dot. projektu: „Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy, którego Wnioskodawcą jest Powiat Choszczeński. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.