Nowoczesna szkoła – kompetentny uczeń

Dodano przez: Alicja Giszczak | 6 lipca 2018

Publiczna szkoła, w której dzieci uczą się z entuzjazmem i ciekawością. Utopia? Szkoła Podstawowa w Krzęcinie pokazuje, że się da! Oferuje nie tylko minimum programowe, ale też ciekawe zajęcia dodatkowe, wygodne sale, i nowoczesne wyposażenie. Tu rozwiązuje się zagadki, rozwija się kompetencje, a wśród dzieci mających zadatki na Sherlocka Holmesa, pielęgnuje się ciekawość świata. Wszystko to dzięki pracy fantastycznych ludzi, działających z ogromną pasją oraz wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego.

A za moich czasów… czyli wędrująca historia

Ten, kto chodził do podstawówki dwadzieścia albo trzydzieści lat temu, z pewnością pamięta czasy liczydeł, dzienniczków szkolnych i topornych, ciężkich mikroskopów. Dawna szkoła to czasy cotygodniowych apeli i skromnie wyposażonych sal dydaktycznych. Chętnie sięgano do encyklopedii oraz słowników a z racji, że większość szkół nie posiadała sal gimnastycznych, zajęcia wychowania fizycznego odbywały się na korytarzach. A teraz? Świat się zmienia błyskawicznie a technorewolucja puka do bram szkół. Zaproszona więc została również do Szkoły Podstawowej w Krzęcinie. To w niej od listopada zeszłego roku realizowany jest projekt „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń”. Uzyskał on dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 Nowe oblicze szkoły

Nazwa projektu jest wymowna – niewątpliwie zmienił on szkolną przestrzeń i umożliwił uczniom rozwój kreatywności, talentów i pasji. Szkoła wzbogaciła się o ogromną ilość pomocy dydaktycznych dla uczniów, wyposażona została m.in. w laptopy dla uczniów i nauczycieli, projektory multimedialne, tablice interaktywne, różnorodne programy multimedialne pozwalające wzbogacić program realizowanych zajęć, wizualizery, ekrany podwieszane, urządzenia wielofunkcyjne, cyfrowe laboratorium językowe, tablety dla uczniów, stoliki i krzesła uczniowskie, a nawet nową bezprzewodową sieć internetową wraz z serwerem.

Odkrywają i rozwijają talenty

Uczniowie zostali objęci trzydziestoma siedmioma rodzajami wsparcia! Są zajęcia dla uczniów wyjątkowo zdolnych i tych, którym nauka sprawia trudności. Są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, kółka zainteresowań, zajęcia rozwijające z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego, z matematyki, przyrody, historii, biologii, geografii, chemii, fizyki. Prowadzone są nawet zajęcia z nauki programowania oraz warsztaty dziennikarskie!

Unia wspiera nowoczesna szkołę

Dzięki unijnemu wsparciu, ale przede wszystkim osobom, które miały pomysł i chęć zajęcia się takim projektem, dziś szkoła może się pochwalić wysokim poziomem kształcenia i dobrej klasy sprzętem wykorzystywanym do uczenia młodego pokolenia. Mamy nadzieję, że szkołę tą opuszczą absolwenci odważni i otwarci na świat. Może to dzięki nim zmieni się nie tylko Powiat Choszczeński, ale całe Pomorze Zachodnie?

Chcesz wiedzieć więcej?

Pracujesz w szkole i zastanawiasz się czy u Ciebie też jest możliwy taki projekt? A może jesteś rodzicem i uważasz, że Twoje dziecko mogłoby skorzystać na takim projekcie? Pytaj w szkole o tego rodzaju możliwości, namawiaj nauczycieli do wzięcia udziału w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Regionalnego. Napisz, zadzwoń bądź przyjdź do Wojewódzkiego Urzędu w Szczecinie i zbierz informacje z pierwszej ręki.

A tymczasem wszystkim uczniom życzymy wspaniałych wakacji!J

Powyższy materiał dot. projektu: Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń, którego Wnioskodawcą jest Białogardzka Gmina Krzęcin. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym  finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.