Dzień dobry! Dzieńdoberek!

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 19 lutego 2019

Dzień dobry! Dzieńdoberek! – takie słowa można usłyszeć na powitanie dnia od dzieci uczęszczających do przedszkola Dzieńdoberek w Szczecinie. Pogodne i uśmiechnięte twarze można spotkać w drodze do niego, a śmiech i radość słychać już z daleka. 

Wesoła muzyka, tupot małych stóp, śmiechy i odgłosy radości – takie dźwięki usłyszeliśmy w słuchawce dzwoniąc do Pana Bartosza Rogojsza Dyrektora OWP Dzieńdoberek w Szczecinie – Co się u Was dzieje? Dlaczego jest tak głośno? – zapytaliśmy – To bal karnawałowy dla dzieci z naszego przedszkola i właśnie dziś zajęcia z rytmiki przybrały taką postaćodpowiedział Mamy okazję, by i w ten sposób rozwijać dzieci pod względem muzycznym, dbając przy tym o koordynację ruchową. Bal karnawałowy to również zajęcia integracyjne, prowadzone w większych grupach, które są ważnym elementem edukacji włączającej. Dzieci ze spektrum autyzmu, którym pokaże się, że wyjście z utartych schematów jest bezpieczne, łatwiej odnajdują się w rzeczywistości i lepiej funkcjonują w społeczeństwietłumaczy dyrektor przedszkola.

To już kolejny rok funkcjonowania  Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Dzieńdoberek w Szczecinie. Dzięki funduszom europejskim udało się utworzyć 16 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu, a następne 30 miejsc już czeka na przyszłych przedszkolaków. „Dzieńdoberek” i „Dzieńdoberek II” to tytuły projektów dzięki którym kolejne dzieciaczki mogą realizować edukację przedszkolną  w miejscu dostosowanym nie tylko dla dzieci zdrowych, ale i tych z różnymi niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Realizatorzy tych dwóch projektów całościowo podeszli do problemu jakim jest niepełnosprawność dzieci, w szczególności tych ze spektrum autyzmu i związany z nim problem wyłączenia społecznego.

Pierwszy projekt zakładał utworzenie przedszkola specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnościami, gdzie pod opieką jednego nauczyciela  i jednej pomocy asystującej, dzieci pracowały w małych czteroosobowych grupach, co pozwoliło na dostosowanie zajęć do ich potrzeb. Drugi projekt, Dzieńdoberek II, który jest w trakcie realizacji, pozwolił na utworzenie przedszkola integracyjnego dla 30 dzieci. Edukacja tu jest realizowana  w większych, 15 osobowych grupach. Utworzenie dwóch różnych przedszkoli było przemyślanym działaniem, gdyż pozwala na wdrożenie kolejnego etapu edukacji włączającej dla dzieci ze spektrum autyzmu.  Dla nas sukcesem jest to gdy, dzieci w wyniku terapii, które są prowadzone w naszym przedszkolu, mogą przejść do regularnych przedszkoli, niekoniecznie dostosowanych do ich niepełnosprawności i niepełnosprawność ta nie stanowi już bariery. Ogromnym sukcesem było pójście jednego z naszych podopiecznych do „zwykłej” szkołysłyszymy w rozmowie z dyrektorem.

Co może wnieść do edukacji dzieci wyjście do kina?

Jedni mogli by odpowiedzieć, że to tylko oglądanie bajki! – a jak się okazuje, jest to również doskonały trening umiejętności społecznych. Nieodzownym elementem integracji i edukacji włączającej są wizyty w kinie, teatrze, w bibliotece czy nawet zaprzyjaźnionym przedszkolu – to dzięki nim dzieci poznają otaczający je świat, przestaje on być dla nich groźny, nieprzyjazny i niedostępny, zaczynają się w nim odnajdywać i jest to pierwszy krok do życia w społeczeństwie.

Wszystkie dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, biorą udział w zajęciach z rytmiki, bajko terapii, zajęciach plastycznych, teatralnych, ruchowych, a dzieci, u których w wyniku przeprowadzonej diagnozy niezbędne jest prowadzenie indywidualnych zajęć, mają zajęcia z logopedą czy rehabilitantem. W przedszkolach prowadzone są zajęcia z scenoplastyki, dogoterapii czy zajęcia w  „sali doświadczeń świata”. Zajęcia odbywają się w salach wyposażonych w materiały odpowiednie do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Również nauczyciele mogą liczyć na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego, gdyż realizowany projekt Dzieńdoberek II zakłada podnoszenie ich kwalifikacji na szkoleniach i w czasie specjalistycznych konsultacji.

Dla dzieci z orzeczeniami i opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju uczęszczanie do przedszkola specjalnego Dzieńdoberek jest bezpłatne, zaś za dzieci korzystające z opieki w ramach przedszkola integracyjnego Dzieńdoberek pobierana jest opłata. Kwota jaką muszą uiścić rodzice nie jest jednak adekwatna do poziomu opieki i edukacji jaka jest oferowana w tym przedszkolu. Z oficjalnych informacji wiemy, że w przedszkolu integracyjnym są jeszcze wolne miejsca i nabór jest prowadzony, a o szczegółach możecie poczytać TU.

Realizatorom projektów gratulujemy pomysłu i całościowego podejścia do problemu jakim jest niepełnosprawność dzieci, szczególnie dzieci ze spektrum autyzmu. Realizacja tych projektów jest doskonałym przykładem łamania stereotypów dotyczących m.in. tej choroby,  a rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami daje nie tylko ogromną nadzieję, ale i dowody na to, że ich pociechy mogą funkcjonować w społeczeństwie.

Powyższy materiał dot. projektów: Dzieńdoberek” wartość projektu wynosi 1 794 541,20 zł, oraz projektu „Dzieńdoberek II” wartość projektu wynosi 1 572 254,01 zł , przedsięwzięcia realizowane w ramach Działania 8.1.Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.