Dzięki Unii Europejskiej będą mogli wrócić do pracy!

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 6 grudnia 2017

Dokładnie 96 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ma szansę na powrót na rynek pracy. Gmina Resko wraz ze Stowarzyszeniem “Współistnienie”/ CIS “Od Nowa” w Łobzie w czerwcu 2017 r. rozpoczęła realizację trzyletniego projektu, który ma im pomóc wrócić do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Reintegracja społeczno-zawodowa to główny cel  Centrum Integracji Społecznej – to w jego ramach powstały dwie grupy zawodowe: gastronomiczna oraz remontowo-budowlano-porządkowa, skupiające aktualnie 18 uczestników. Zajęcia w ramach grupy gastronomicznej odbywają się w pracowni kulinarnej w Łobzie, natomiast druga grupa wykonuje prace na terenie gminy Resko. Uczestnikami są osoby bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej, które poprzez udział w projekcie nabywają nowych umiejętności przydatnych na rynku pracy – mówi pan Łukasz Wójcicki, Dyrektor Centrum Integracji Społecznej “Od Nowa” w Łobzie. Jednym z uczestników projektu jest pan Janusz z pracowni kulinarnej, który uważa, iż nowe umiejętności na pewno pomogą  mu w powrocie na rynek pracy – Zajęcia chciałem odbywać w grupie remontowej, ale przydzielono mnie do kuchni. Początkowo byłem przerażony, ale z biegiem czasu spodobało mi się na tyle, że już bym się  z nikim nie zamienił. Ciągle uczę się nowych rzeczy.
Doświadczenie Centrum Integracji Społecznej pokazuje, że to nie brak kwalifikacji dyskredytuje pracownika. Problemem jest zwykle brak chęci do uczenia się nowych rzeczy i  nieumiejętność współpracy w grupie. Nauka w ramach reintegracji społecznej przy wsparciu instruktora i trenera pracy wykorzystywana jest podczas zajęć praktycznych w ramach reintegracji zawodowej. – Mimo długotrwałego bezrobocia i różnych doświadczeń życiowych moich uczestników, staram się motywować ich do pracy i w każdym odkrywać takie zalety, których oni sami często nie są świadomi – mówi instruktor grupy gastronomicznej, pan Janusz Popielarczyk.
W ramach projektu zaplanowano także remont budynku po byłym internacie w Resku – docelowo siedziby Gminnego Centrum Aktywności Lokalnej. Będą tam realizowane zajęcia praktyczno-techniczne, warsztaty kulinarne, doradztwo z kompetencji cyfrowych czy nauka drobnych prac domowych. Zaplanowano również poradnictwo indywidualne z psychologiem, mediatorem czy doradcą zawodowym. Dodatkowo w ramach GCAL będą funkcjonowały: Centrum Wolontariatu, Klub Gier Planszowych czy Bank Czasu, które będą wspierały środowisko osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Powyższy materiał dot. projektu: Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Resku, którego Wnioskodawcą jest Gmina Resko w partnerstwie ze Stowarzyszeniem “Współistnienie”/ CIS “Od Nowa” w Łobzie. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020