Drogie Panie! Badajmy się!

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 14 października 2019

Nowotwór piersi.

Dotyczy coraz większej ilości kobiet. Im wcześniej wykryty, tym bardziej wyleczalny. Teoretycznie każda z nas o tym wie. Niestety nie każda daje sobie szansę na równą z nim walkę. Tymczasem posiadamy skuteczny oręż – profilaktykę.  Celem unijnego projektu Moja Mammografia – Moje Życie realizowanego przez Geneva Trust Sp. z.o.o. jest sprawić, aby była ona dostępna w najdalszych zakątkach naszego Województwa!

Europejski Fundusz Społeczny wspiera profilaktykę

Mimo ciągłych apeli onkologów i wielu kampanii promocyjnych, swój stan zdrowia nadal kontrolujemy niechętnie, wierząc, że z jakiegoś powodu nas nowotwór nie dotknie. To właśnie dlatego nowotwory u Polaków są wykrywane zbyt późno – w zbyt zaawansowanych stadiach rozwoju, aby skutecznie z nimi walczyć. Regularna kontrola swojego stanu zdrowia poprzez badania profilaktyczne przekłada się na zdecydowanie lepsze rokowania i dużą przeżywalność. Edukację Polaków w tym zakresie, a także zwiększenie dostępności badań profilaktycznych raka piersi, skóry, jelita grubego i szyjki macicy mają na celu projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Aktualnie oferujemy wsparcie w ramach ośmiu różnych projektów. Pięć z nich obejmuje profilaktykę raka jelita grubego, jeden nakierowany jest zarówno na programy dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy, jak i raka jelita grubego. Siódmy projekt dotyczy w całości profilaktyki raka piersi, a ósmy – raka skóry. Na realizację dotychczasowych projektów przewidziano kwotę w wysokości prawie 20 mln zł. Kolejny konkurs wspierający profilaktykę nowotworową ogłoszony zostanie w jeszcze w grudniu tego roku. Jego alokacja wyniesie prawie 10 mln zł.  Na realizację całego Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa przeznaczono ponad 36 mln zł.

Mamografia – nasz oręż w walce o zdrowie.

Ryzyko zachorowania na raka piersi wzrasta z wiekiem. Prawie 50% zachorowań diagnozuje się pomiędzy 50 a 69 rokiem życia. I to właśnie tę grupę kobiet swoim wsparciem obejmie projekt Geneva Trust. Rozwiąże on problem niskiej zgłaszalności kobiet na badana, co przełoży się na zmniejszenie wskaźnika umieralności. Z ofertą bezpłatnych badań dotrze do najdalszych zakątków naszego województwa, w tym na obszary tzw. białych plam, gdzie o skorzystanie z tego typu usług jest najtrudniej. Geneva Trust przeprowadzi 33 tys. badań mammograficznych, 50 seminariów i 2000 tys. odwiedzin kobiet przez personel medyczny, aby przekonać je, że badania mogą uratować im życie. Projekt pozwoli na kupno 2 mammobusów z najnowszą cyfrową technologią obrazowania mammograficznego, które dotrą do ponad stu gmin (w naszym województwie jest ich 113), dzięki czemu jego mieszkanki będą mogły pozostawać aktywne zawodowo i społecznie przez dłuższy czas. To właśnie dziś możemy zobaczyć jeden z nich i przekonać się na własne oczy o komforcie i najwyższej technologii jaką się on charakteryzuje. W województwie zachodniopomorskim, aż 115 tysięcy kobiet ma utrudniony dostęp do badań profilaktycznych. Pomimo, że założenia projektu mówią o 33 tysiącach, to zakładamy, że swoimi badaniami obejmiemy ponad 40 % kobiet które mają  problem z dotarciem na te badania – mówi Pan Andrzej Stencel Geneva Trust Polska sp. z o.o. podczas oficjalnego otwarcia mammobusu, które miało miejsce 11 października 2019 roku.  Realizacja projektu potrwa do 2023 roku i pochłonie ponad 7,5 mln zł w tym ponad 5 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczas w ramach projektu przebadano już 14 986 kobiet, a to dopiero początek!

Daj sobie szansę!

Jesteś kobietą. Robisz kilka rzeczy na raz. Zawsze masz coś na głowie. Pracę, dom, obowiązki, dzieci, a być może wnuki…

My, kobiety – specjalistki do zadań specjalnych. W tym pędzie nie zapominajmy o najważniejszym z nich – badajmy się! Dla siebie i innych!

Powyższy materiał dot. Projektu „Moja Mammografia – Moje Życie” realizowanego w ramach Działania 6.8. Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 7 625 501,73 zł. Wartość przyznanego dofinansowania 5 178 221,73 zł. Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 28.02.2023 r.