Bo praca też jest ważna.

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 21 marca 2019

W pierwszych czterech miesiącach 2017 roku, na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeprowadzono „Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych”. Głównym celem tego badania było zdiagnozowanie i zweryfikowanie potrzeb specyficznych dla różnych grup osób z niepełnosprawnościami, z punktu widzenia tych osób. Wśród spontanicznie wskazywanych obszarów dominowały trzy, kluczowe potrzeby: w obszarze mieszkalnictwa i samodzielnego życia, związane z przyrządami, urządzeniami lub technologiami oraz potrzeby związane z transportem i przemieszczaniem się. Pracę zawodową wskazało 6% badanych, a okazała się ona szczególnie ważna dla osób z zaburzeniami psychicznymi (11 % z nich wskazało pracę zawodową jako potrzebę kluczową).

Dla jednych zdobycie pracy nie jest niczym skomplikowanym, jednak dla osób z niepełnosprawnościami często jest to ogromny krok w stronę samodzielności i samoakceptacji. Wiele łez zostało wylanych w tym gabinecie – mówi Jolanta Pawlus dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu – większość były to jednak łzy szczęścia i radości. Mogłabym przytoczyć kilka, jak nie kilkanaście historii osób dla których podjęcie pracy w naszym ZAZ-ie stało się symbolicznym przełamaniem złej passy, przeciwstawieniem się złemu losowi. Jest z nami chłopak, który miał problem z alkoholem, od czterech lat jest abstynentem –w wyniku odmrożenia musiał poddać się amputacji nóg i był to jedyny sposób na ratowanie jego życia. Dziś porusza się na wózku i pracuje! Jedna Pani prowadziła „zwyczajne” życie, pracowała i nic nie zapowiadało tragedii która się wydarzyła. Nagle straciła wzrok. Pomimo wielu operacji nie udało się go uratować. Straciła pracę, nie mogła już pracować w ówczesnym zakładzie. U nas znalazła nie tylko pracę, ale i nadzieję na lepsze życie – dodaje. Problemy z jakimi się zmagają nasi pracownicy są różne, jednak łączy nas wspólny cel, aby wszyscy byli akceptowani i czuli się jak w domu.

Chcieć to znaczy móc.

Powiat Wałecki kompleksowo podszedł do problemu jakim jest wykluczenie społeczne. Dzięki realizacji dwóch projektów i pozyskanym funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego udało się nie tylko przebudować, rozbudować i adaptować budynki z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej, ale również utworzyć jego struktury organizacyjno-administracyjne i najważniejsze dać szanse osobom z niepełnosprawnościami na podjęcie pracy. W projekcie “NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU – aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej” realizowanym w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej zaplanowano aktywną integrację 40 osób. Dla każdej z nich wyznaczona została  Indywidualna Ścieżka Reintegracji, nie tylko zawodowej, ale i też społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej. Projekt zakładał, że 34 uczestników nabędzie kompetencje, 13 uczestników uzyska kwalifikacje zawodowe oraz 29 uczestników projektu podejmie zatrudnienie.  Na chwilę obecną, pracę u nas może podjąć jeszcze sześć osób – dodaje Pani Jolanta – mogą być to osoby nie tylko z dysfunkcją narządu ruchu, ale i z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nasz ZAZ podzielony został na pięć działów: pralnię chemiczną i wodną, ale świadczymy również usługi prania ręcznego i prasowania, mamy dział montaż i demontaż wraz ze składaniem kartonów, dział gastronomia „4 Ogrody” czyli catering i obsługa imprez, świadczymy usługi z zakresu pielęgnacji terenów zielonych oraz dział rękodzieła i renowacji mebli. Jak widać każdy może znaleźć coś dla siebie.

Jak mówi Pani dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu wszyscy dbają by pracownicy czuli się potrzebni, akceptowani i lubili swoją pracę, samo miejsce utrzymane jest w przyjaznych kolorach, tak aby kojarzyło się z domem, a nie zakładem pracy. Tworzą oni jedną wielką rodzinę.

Powiat Walecki, to kolejny dobry przykład samorządu, który nie bał się sięgnąć po środki m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego i otworzył Zakład Aktywizacji Zawodowej, zwiększając w ten sposób szansę na pracę osobom z niepełnosprawnościami.

Powyższy materiał dot. projektu NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU – aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej” wartość projektu wynosi 1 284 954,38 zł, przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.