50 kołobrzeskich i białogardzkich seniorów zostanie objętych profesjonalną opieką w domowym zaciszu.

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 22 stycznia 2018

Osobom starszym może wydawać się, że fundusze unijne ich nie dotyczą. To błąd, usługi asystenckie i opiekuńcze z powodzeniem funkcjonują w naszym województwie i – choć nie trafiają na pierwsze strony gazet – to mają nieocenione znaczenie dla osób starszych, decydując o jakości ich życia, oraz uświadamiając im, że nie są pozostawieni sami sobie.

Osoby starsze, bardziej niż inni, oczekują społecznej akceptacji i podtrzymywania więzi emocjonalnych. W warunkach zakładów zamkniętych jest to często niemożliwe. Stąd skierowanie strumienia unijnych pieniędzy właśnie na działania związane z lokalnym rozwojem usług opiekuńczych. Białogardzka Spółdzielnia Socjalna Feniks od stycznia 2017 r. realizuje projekt Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z powiatu białogardzkiego i Kołobrzeskiego”. Z pomocy skorzysta 50 osób, które ze względu na podeszły wiek lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy. Zyskają oni profesjonalne wsparcie w wykonywaniu czynności związanych z codziennym życiem – co często jest poza ich możliwościami. Dzięki udziałowi w projekcie mogą liczyć na pomoc w pielęgnacji ciała: utrzymaniu higieny, czesaniu, goleniu, zmianie pościeli, asystę w czynnościach pielęgnacyjnych: podawaniu leków, mierzeniu temperatury, ciśnienia, poziomu cukru, pomoc w odżywianiu się: przygotowaniu i dostarczaniu posiłków, z uwzględnieniem oczywiście zalecanej diety, pomoc w drobnych zakupach, sprzątaniu, praniu. Seniorzy mogą również liczyć na pomoc w sprawach organizacyjnych: ustalaniu wizyt lekarskich, towarzyszeniu w nich, realizacji recept, załatwianiu spraw urzędowych, zgłaszaniu niezbędnych napraw, ułatwianiu kontaktów z rodziną, bliskimi i przyjaciółmi, organizacji wyjść z mieszkania, pomoc w zaspokojeniu potrzeb duchowych, religijnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Ogromną pomocą dla osób starszych jest również możliwość skorzystania z rehabilitacji, która świadczona odpłatnie generuje ogromny koszt. Dzięki uczestnictwu w projekcie seniorzy mają zapewnioną bezpłatną pomoc rehabilitanta, co niewątpliwie zwiększy ich komfort życia.
Wsparcie uzyskają również opiekunowie osób niesamodzielnych, którzy bardzo często skarżą się na brak wiedzy i praktycznych umiejętności w opiece nad seniorami. Dla tych osób Spółdzielnia prowadzi kursy i szkolenia niezbędne do uzyskania wiedzy w zakresie sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Należy szczególnie podkreślić, iż szkolenia te są prowadzone w praktycznej, skondensowanej formie. Sprawując stałą opiekę nad seniorami, opiekunowie nie mogą sobie pozwolić na wielogodzinne wyjście z domu.
Wszystkie te działania to ogromna szansa dla seniorów – ludzi, którzy długie lata pracowali na rzecz naszego regionu, będąc jednocześnie oparciem dla swoich rodzin i przyjaciół.
Projekt ten będzie trwał do końca 2018 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1 190 472 zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego to 1 129 412 zł.
Powyższy materiał dot. projektu: Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z powiatu białogardzkiego i Kołobrzeskiego, którego Wnioskodawcą jest Białogardzka Spółdzielnia Socjalna Feniks. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020