Przypominamy o spotkaniu informacyjnym

Dodano przez: Alicja Giszczak | 27 listopada 2019

Dnia 3 grudnia 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00, w sali Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Konkurs nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19

Ogłoszenie nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19 wraz z dodatkowymi informacjami dostępne są pod adresem: http://rpo.wup.pl/announcements/rpzp-08-07-00-ip-02-32-k5619/

Zgłoszenia na spotkanie można przesyłać do 29 listopada 2019 r. do godz. 15:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.

Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.