Zachodniopomorskie Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej – IV edycja

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 11 października 2017

W dniach 15-16października br. w Szczecinie w Hotelu Radisson Blu odbyła się konferencja Zachodniopomorskie Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej.

Pierwszy  dzień konferencji skierowany był do instytucji zaangażowanych w proces dystrybucji środków unijnych poprzez instrumenty finansowe. Przeznaczony głównie dla pośredników finansowych, instytucji otoczenia biznesu, uczelni ekonomicznych, banków, instytucji zarządzających i pośredniczących we wdrażaniu środków unijnych. Wśród prelegentów byli między innymi zagraniczni eksperci ze Szkocji, Hiszpanii jaki i przedsiębiorcy z regionu.

Drugi dzień przeznaczony został na prezentacje możliwości wsparcia ostatecznych beneficjentów ze środków unijnych w ramach instrumentów finansowych, tj. mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W programie między innymi zaprezentowano doświadczenia zachodniopomorskich firm, które rozwinęły się dzięki różnym formom wsparcia (dotacyjnemu, pożyczkowemu, poręczeniowemu, kapitałowemu).

Dla uczestników konferencji została uruchomiona specjalna strefa informacyjna w której m.in. pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, odpowiadali na pytania zgromadzonych gości przychodzących, by dowiedzieć się o możliwościach pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, jak również promowali dobre praktyki w ramach Programu.