Konkurs na przygotowanie plakatu promującego Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Województwa Zachodniopomorskiego pod hasłem „Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonana”

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 11 października 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dnia 4 kwietnia 2016 roku ogłosił Konkurs pod nazwą „Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonana, skierowany do uczniów klas I – VI szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego.
Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci Pomorza Zachodniego na działania wspierające rozwój kapitału ludzkiego, a także pobudzenie dziecięcej wyobraźni przy tworzeniu plakatów dotyczących rozwoju rynku pracy, przedsiębiorczości, integracji społecznej, a także edukacji. Organizator przewidział dla uczestników cenne nagrody w postaci kart podarunkowych w dwóch kategoriach wiekowych:

w pierwszej grupie wiekowej – dzieci szkół podstawowych klasy (I-III):

  • za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 000 zł.;
  • 3 wyróżnienia: karta podarunkowa o wartości 500 zł.;
w drugiej grupie wiekowej – dzieci szkół podstawowych klasy (IV-VI):
  • za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 000 zł.;
  • 3 wyróżnienia: karta podarunkowa o wartości 500 zł.
Otwarcie Konkursu dnia 4 kwietnia 2016 roku;

Nadsyłanie prac konkursowych do dnia 16 maja 2016 roku
do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na adres: ul. Adama Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, pok. 036 z dopiskiem: Konkurs na przygotowanie plakatu RPO WZ „Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonana”.Komisja oceniająca prace dokona wyboru do dnia 30 czerwca 2016 roku;

 

Zakończenie Konkursu i wręczenie nagród w terminie do dnia 15 września 2016 roku.Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie po wyłonieniu zwycięzców umieści na stronie internetowej www.wup.pl listę nagrodzonych.

Szczegółowe informacje nt. organizowanego Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.wup.pl oraz w siedzibie Organizatora. Wszystkie informacje nt. Konkursu zostały zawarte w Regulaminie. W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Angeliką Gołaś pod numerem tel. 91/ 42 56 204.Zachęcamy do udziału w Konkursie.

Pobierz plik:
Regulamin konkursu RPO
Plakaty