Konferencja Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 11 października 2017

Dnia 14 listopada 2016 r. w gmachu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 odbyła się konferencja pn. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw. Podczas konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z informacjami na temat zagadnień takich jak możliwości rozwoju przedsiębiorstw poprzez edukację, inwestycje innowacyjne czy Baza Usług Rozwojowych.
Jednym z prelegentów był p. Andrzej Przewoda, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, który opowiedział o możliwościach wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz promowania wysokiej jakości zatrudnienia i mobilności pracowników, w tym o Podmiotowym Systemie Finansowania usług rozwojowych, czyli nowym podejściu do wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.