Archives

Konferencja „Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej”

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. organizuje VI edycję konferencji „Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej”, która odbędzie się 18 października 2017 r. w Operze na Zamku w Szczecinie.
Współorganizatorami przedsięwzięcia oprócz ZARR S.A. są Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego  oraz Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Jeremie 2. Wydarzenie będzie promowało instrumenty finansowe dwóch perspektyw 2007-2013 i 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
Na konferencję zapraszamy przedsiębiorców w tym MMŚP, osoby bezrobotne, które chcą założyć własną działalność gospodarczą,  instytucje finansowe i inwestorów, którzy mogą być beneficjentami ostatecznymi czy pośrednikami finansowymi inicjatywy JEREMIE i/lub instrumentów finansowych perspektywy 2014-2020.
Ponadto serdecznie zapraszamy także przedstawicieli uczelni wyższych, pośredników finansowych, przedstawicieli samorządów lokalnych a także urzędów marszałkowskich w całej Polsce.
Konferencja ZDIIF to kompendium wiedzy na temat instrumentów finansowych, dzięki którym wykorzystanie Funduszy Unijnych jest skuteczniejsze i efektywniejsze m.in. poprzez mobilizację dodatkowych zasobów finansowych pochodzących ze źródeł prywatnych i publicznych oraz kierunków działań w ramach instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem, co przełożyło się na bardzo dużą liczbę uczestników.
Więcej na stronie: http://zdiif.zarr.com.pl/
Zapraszamy do rejestracji: http://zdiif.zarr.com.pl/#rejestracja
Liczba miejsc ograniczona.

PRZYJDŹ – ZOBACZ – SKORZYSTAJ „Fundusze Europejskie szansą dla Młodych na zachodniopomorskim rynku pracy”

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, w środę 21 czerwca 2017 r. w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie, organizuje konferencję połączoną z targami pn. „Fundusze Europejskie szansą dla Młodych na zachodniopomorskim rynku pracy”.
Wydarzenie odbędzie się w godzinach 9.30 – 15.30.
W czasie konferencji zostaną przedstawione m. in. zagadnienia dotyczące inicjatywy JEREMIE, instrumentów i możliwości finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych, wsparcie osób młodych ze środków EFS realizowanych przez OHP, aktywizację osób młodych pozostających bez pracy, oraz przykłady dobrych praktyk projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ministerstwo Rozwoju przedstawi efekty wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na terenie kraju, natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie stan wdrażania EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Osi I PO WER na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zgłoszenia na konferencję należy przesyłać na adres filia@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza. Pobierz plik

W sprawach organizacyjnych, związanych z konferencją, prosimy kontaktować się telefonicznie z Panią Dorotą Palme -Terczyńską  pod numerem telefonu (94) 344 50 33.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Konferencja skierowana jest do władz samorządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego, jednostek statutowo zajmujących się pomocą ludziom młodym, Powiatowych Urzędów Pracy, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.
Dodatkowo zaplanowane zostały, jako impreza towarzysząca – Targi, będące akcją promocyjno – informacyjną skierowaną do potencjalnych beneficjentów – osób młodych do 30 roku życia zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego ze środków EFS. Podczas targów będzie można uzyskać wiedzę i pomoc w obszarach związanych m. in. z funduszami europejskimi dostępnymi w województwie zachodniopomorskim, pozyskaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz procedurami jej uruchomienia, ofertami pracy w kraju i za granicą, przygotowaniem do rozmów kwalifikacyjnych lub zawodowego port folio, możliwości wytyczenia indywidualnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej czy aktualną ofertą szkoleniową dla osób młodych na terenie naszego województwa.
Prezentowane w trakcie targów obszary ułatwią młodym ludziom poruszanie się na rynku pracy oraz wskażą możliwości szkoleniowe, z których mogą obecnie skorzystać bezpłatnie.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w targach!

Dni Otwarte Funduszy Europejskich – już po raz czwarty

Jeśli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich i chciałbyś pokazać odwiedzającym to, co udało Ci się osiągnąć lub zbudować dzięki środkom UE, zapraszamy do udziału w akcji! Nie trzeba organizować wielkiego, widowiskowego wydarzenia. Wystarczy udostępnić swoją ofertę za darmo lub ze zniżką.
Nie muszą być to miejsca koniecznie związane z rozrywką i relaksem. Możliwość zobaczenia zaplecza teatrów, lotnisk, zakładów produkcyjnych czy oczyszczalni ścieków wyróżnia DOFE spośród innych, podobnych akcji i również przyciąga wielu uczestników. Do udziału w akcji możesz zgłosić projekt realizowany zarówno w poprzedniej perspektywie finansowej jak i obecnej.
Aby wziąć udział w IV edycji akcji, wystarczy „otworzyć” swój projekt dla mieszkańców regionu przynajmniej na jeden dzień w okresie od 18 do 21 maja 2017 r.
W marcu 2017 r. pod adresem www.dniotwarte.eu dostępny będzie formularz za pośrednictwem którego beneficjenci, będą mogli zgłaszać propozycje atrakcji związanych z ich projektami.
Co oferujemy uczestnikom
Beneficjentom, którzy zdecydują się „otworzyć” swój projekt i w sposób interesujący zaprezentować jego efekty lub założenia mieszkańcom województwa, zapewniamy ogólnopolską promocję Dni Otwartych m.in. w telewizji, radio, na portalach i w kanałach społecznościowych.
Poprzednie edycje
III edycja zwyciężyła w prestiżowym konkursie European Public Communication Award 2016 na najlepszą europejską kampanię publiczną. Jury konkursu doceniło polskie Dni Otwarte za skalę, efekty i szeroki zasięg medialny.
Poprzednia edycja Dni Otwartych cieszyła się dużym zainteresowaniem. W czasie trwania akcji odbyło się blisko 1000 wydarzeń, w których wzięło udział około 220 tysięcy uczestników!

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału!

Majówka z funduszami europejskimi – piknik na Jasnych Błoniach w Szczecinie

3 maja 2017 r. Jasne Błonia stały się autentycznym informacyjnym, piknikowym i sportowym centrum Szczecina. Wydarzenie na Jasnych Błoniach zainaugurowało kampanię promocyjną Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Województwie Zachodniopomorskim, które odbędą się w terminie 18-21 maja 2017 r. W ramach tego przedsięwzięcia zapewniono atrakcjezarówno w strefie rekreacyjnej, jak i w strefie informacyjnej.
Na aktywnych czekało poranne wyzwanie – biegi na 5 i 10 km pod hasłem „Biegnę do Dni Otwartych Funduszy Europejskich”, w których udział wzięło kilkuset biegaczy. Najmłodsi mieszkańcy Pomorza Zachodniego mogli natomiast skorzystać z wielkiego placu zabaw, na którym największymi atrakcjami były dmuchana zjeżdżalnia i basen z piłeczkami. Darmowa wata cukrowa, liczne animacje, w tym malowanie buzi, rozdawanie skręcanych balonów, konkursy, gry i zabawy sprawiały wiele radości i uśmiechu. Na wszystkich chętnych czekały także odprężające zajęcia z zumby, fitnessu czy tai-chi.
Nie mniejszym zainteresowaniem przybyłych na wydarzenie Szczecinian cieszyła się również strefa informacyjna. Odwiedziło ją blisko 300 osób. W strefie tej zapewniono udział firm i instytucji, które prezentowały swoje pomysły i projekty zrealizowane dzięki środkom unijnym. Pracownicy Biura Informacji i Promocji  Europejskiego Funduszu Społecznego WUP w Szczecinie przekazywali odwiedzającym informacje o możliwościach uzyskania dofinansowania bądź uczestnictwa w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Na naszym stoisku można było też zapoznać się z różnymi publikacjami dotyczącymi środków unijnych.
Wszystkie wydarzenia, które odbędą się w tym roku w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, zostaną przedstawione na stronie: www.dniotwarte.eu.

Atrakcje beneficjentów w województwie zachodniopomorskim.

DniOtwarte2_logo_pion_cmyk

Konferencja Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw

Dnia 14 listopada 2016 r. w gmachu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 odbyła się konferencja pn. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw. Podczas konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z informacjami na temat zagadnień takich jak możliwości rozwoju przedsiębiorstw poprzez edukację, inwestycje innowacyjne czy Baza Usług Rozwojowych.
Jednym z prelegentów był p. Andrzej Przewoda, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, który opowiedział o możliwościach wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz promowania wysokiej jakości zatrudnienia i mobilności pracowników, w tym o Podmiotowym Systemie Finansowania usług rozwojowych, czyli nowym podejściu do wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich już po raz trzeci


Beneficjentom Funduszy Europejskich proponujemy możliwość promocji swoich przedsięwzięć poprzez udział w ogólnopolskiej akcji pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. Realizowana ona będzie w dniach 12 – 15 maja 2016 r. przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z większością instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce. Tegoroczna edycja akcji w sposób szczególny podkreśla rolę przedsiębiorczych postaw ludzi oraz innowacyjność nowych projektów, w sposób priorytetowy wspieranych przez Fundusze Europejskie.
Wszystkich beneficjentów, których projekty spełniają wymagania regulaminu,  serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Dni Otwartych. Możecie Państwo pokazać swoje osiągnięcia zachęcając mieszkańców i turystów do zwiedzania zrealizowanego przedsięwzięcia. Zachęcamy także do zaproponowania odwiedzającym dodatkowych atrakcji, które uświetnią Waszą ofertę.Wśród atrakcji zorganizowanych w ramach poprzednich edycji znalazły się m.in.:
 • Wstęp do miejsc niedostępnych na co dzień (np. laboratoria naukowe, kulisy teatrów),
 • Bezpłatne warsztaty (na różnorodne tematy: od tanecznych, poprzez ćwiczenie kompetencji miękkich, aż do artystycznych),
 • Bezpłatne lub ze zniżką wejścia do instytucji kultury,
 • Atrakcje dla rodzin z dziećmi,
 • Konkursy,
 • Zawody i zajęcia sportowe.
Aby wziąć udział w „Dniach Otwartych Funduszy Europejskich” wystarczy „otworzyć” swój projekt dla odwiedzających przynajmniej na jeden dzień, w terminie od 12 do 15 maja 2016 roku. Dzięki udziałowi w tej imprezie uzyskają Państwo możliwość dodatkowej promocji swojego projektu jako uczestnicy ogólnopolskiej akcji organizowanej pod jednym, wspólnym szyldem, ze spójną identyfikację wizualną.
Ministerstwo Rozwoju przewidziało promocję w ogólnopolskich mediach. W spocie dedykowanym temu wydarzeniu do uczestnictwa w nim będą zaproszeni mieszkańcy Polski, a na specjalnej stronie internetowej znajdą się informacje o każdym projekcie wraz z opisem atrakcji oferowanych przez poszczególnych beneficjentów.
Swój udział w „Dniach Otwartych Funduszy Europejskich” można zgłosić wypełniając elektroniczny formularz, który od 5 kwietnia br. udostępniony zostanie na stronie: www.dniotwarte.eu
Zapraszamy do udziału.

Konkurs na przygotowanie plakatu promującego Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Województwa Zachodniopomorskiego pod hasłem „Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonana”

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dnia 4 kwietnia 2016 roku ogłosił Konkurs pod nazwą „Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonana, skierowany do uczniów klas I – VI szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego.
Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci Pomorza Zachodniego na działania wspierające rozwój kapitału ludzkiego, a także pobudzenie dziecięcej wyobraźni przy tworzeniu plakatów dotyczących rozwoju rynku pracy, przedsiębiorczości, integracji społecznej, a także edukacji. Organizator przewidział dla uczestników cenne nagrody w postaci kart podarunkowych w dwóch kategoriach wiekowych:

w pierwszej grupie wiekowej – dzieci szkół podstawowych klasy (I-III):

 • za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 000 zł.;
 • 3 wyróżnienia: karta podarunkowa o wartości 500 zł.;
w drugiej grupie wiekowej – dzieci szkół podstawowych klasy (IV-VI):
 • za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 000 zł.;
 • 3 wyróżnienia: karta podarunkowa o wartości 500 zł.
Otwarcie Konkursu dnia 4 kwietnia 2016 roku;

Nadsyłanie prac konkursowych do dnia 16 maja 2016 roku
do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na adres: ul. Adama Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, pok. 036 z dopiskiem: Konkurs na przygotowanie plakatu RPO WZ „Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonana”.Komisja oceniająca prace dokona wyboru do dnia 30 czerwca 2016 roku;

 

Zakończenie Konkursu i wręczenie nagród w terminie do dnia 15 września 2016 roku.Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie po wyłonieniu zwycięzców umieści na stronie internetowej www.wup.pl listę nagrodzonych.

Szczegółowe informacje nt. organizowanego Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.wup.pl oraz w siedzibie Organizatora. Wszystkie informacje nt. Konkursu zostały zawarte w Regulaminie. W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Angeliką Gołaś pod numerem tel. 91/ 42 56 204.Zachęcamy do udziału w Konkursie.

Pobierz plik:
Regulamin konkursu RPO
Plakaty

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Konferencja na Zamku

Zamek w Świdwinie dnia 20 października był miejscem zorganizowania spotkania informacyjnego, promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Było to kolejne spotkanie na zaproszenie Marszałka województwa zachodniopomorskiego p. Olgierda Geblewicza na które przybyli przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń, fundacji oraz przedsiębiorstw.
Spotkanie otworzył Burmistrz miasta Świdwina p. Jan Owsiak witając zaproszonych gości podziękował za przybycie, podsumował poprzednią perspektywę finansową oraz pozyskane środki dla miasta. Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego p. Tomasz Sobieraj, w swoim wystąpieniu wskazał efekty osiągnięte w latach 2007-2013 i nakreślił działania przewidziane na lata 2014-2020.
Kolejnym  prelegentem był Poseł na Sejm RP, od 2007 do 2015 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, p. Stanisław Gawłowski w swym wystąpieniu podkreślił znaczenie wsparcia unijnego dla rozwoju Powiatu Świdwińskiego i poprawy życia lokalnej społeczności. O inwestycjach proekologicznych objętych wsparciem informował p. Jacek Chrzanowki, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Oprócz potencjału, jaki w tym zakresie daje RPO WZ, przybliżył także inne działania, finansowane m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie p.Wojciech Okupski, na początku wystąpienia krótko podsumował główne efekty PO KL w latach 2007-2013. W związku z faktem, że Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w realizacji RPO WZ 2014-2020 dla działań współfinansowanych z EFS w ramach osi priorytetowych: VI – Rynek pracy, VII – Włączenie społeczne oraz VIII – Edukacja, przybliżył uczestnikom spotkania główne cele i założenia poszczególnych osi programowych oraz zawarte w nich działania. Podał także przykładowe typy projektów w omawianych osiach VI, VII i VIII. Przedstawił także planowany harmonogram ogłoszenia naborów w 2015 roku.
W centrum miasta Świdwina mieszkańcy mogli zasięgnąć informacji w specjalnej strefie informacyjnej usytuowanej na skwerze w pobliżu kościała, w której pracownicy WUP, UMWZ oraz WFOŚiGW odpowiadali na pytania zgromadzonych gości oraz mieszkańców   przychodzących, by dowiedzieć się o możliwościach pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Działał również punkt informacyjny EURES. Pracownicy WUP najczęściej odpowiadali na pytania w sprawach dofinansowania działalności gospodarczej i pozyskania środków na otwarcie własnej działalności gospodarczej.
Mieszkańcy bardzo chętnie sięgali po publikacje na temat możliwości pozyskania środków finansowych, jak również wydawnictwa informacyjne o możliwości podjęcia pracy za granicą.

Zachodniopomorskie Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej – IV edycja

W dniach 15-16października br. w Szczecinie w Hotelu Radisson Blu odbyła się konferencja Zachodniopomorskie Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej.

Pierwszy  dzień konferencji skierowany był do instytucji zaangażowanych w proces dystrybucji środków unijnych poprzez instrumenty finansowe. Przeznaczony głównie dla pośredników finansowych, instytucji otoczenia biznesu, uczelni ekonomicznych, banków, instytucji zarządzających i pośredniczących we wdrażaniu środków unijnych. Wśród prelegentów byli między innymi zagraniczni eksperci ze Szkocji, Hiszpanii jaki i przedsiębiorcy z regionu.

Drugi dzień przeznaczony został na prezentacje możliwości wsparcia ostatecznych beneficjentów ze środków unijnych w ramach instrumentów finansowych, tj. mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W programie między innymi zaprezentowano doświadczenia zachodniopomorskich firm, które rozwinęły się dzięki różnym formom wsparcia (dotacyjnemu, pożyczkowemu, poręczeniowemu, kapitałowemu).

Dla uczestników konferencji została uruchomiona specjalna strefa informacyjna w której m.in. pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, odpowiadali na pytania zgromadzonych gości przychodzących, by dowiedzieć się o możliwościach pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, jak również promowali dobre praktyki w ramach Programu.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function govpress_paging_nav()
in /home/server948238/ftp/migracja/serwer2028869.home.pl/rpo/wp-content/themes/govpress/archive.php on line 93

Call stack:

 1. include()
  wp-includes/template-loader.php:106
 2. require_once()
  wp-blog-header.php:19
 3. require()
  index.php:17

Query Monitor