Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS” – zrealizowane

Dodano przez: Alicja Giszczak | 7 września 2021

Dnia 7 września 2021 r. w formie online z wykorzystaniem platformy evenea.pl odbyło się szkolenie pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”

Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania się do zamknięcia i rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków EFS. Uczestniczyło w nim 27 osób.

Szkolenie poprowadziła Pani Małgorzata Rulińska – ekspert Europejskiego Funduszu Społecznego z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, wykluczenia społecznego, rynku pracy, systemu służby zdrowia oraz  wieloletni trener z zakresu przygotowania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków EFS.

Podczas szkolenia omówiono m.in. główne zobowiązania Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie, przegląd wymaganych instrukcji i procedur, weryfikacja osiągnięcia zakładanych wskaźników, zamknięcie projektu – złożenie końcowego wniosku o płatność, trwałość projektu, jej rodzaje i skutki naruszenia. Ponadto trwałość rezultatów projektu, monitorowanie trwałości projektu oraz trwałości rezultatów, reguła proporcjonalności – możliwe zwolnienia, kontrola na zamknięcie projektu, a także wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji projektowej oraz prawidłowe opisywanie dokumentów finansowo-księgowych i archiwizacja dokumentacji projektowej.

Prezentacja ze szkolenia