Poradnik Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych

Dodano przez: admin | 13 listopada 2015

Komisja Europejska przygotowała dokument zawierający porady jak unikać błędów, które często pojawiają się podczas udzielania zamówień publicznych dotyczących projektów współfinansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Jego celem jest ułatwienie wdrażania programów operacyjnych i wspieranie stosowania dobrych praktyk.
Dokument nie jest prawnie wiążący, służy jedynie przedstawieniu ogólnych zaleceń i najlepszych praktyk.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PORADY DLA OSÓB
ODPOWIEDZIALNYCH

za udzielanie zamówień publicznych
dotyczące unikania najczęstszych błędów
popełnianych w projektach finansowanych
z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych