Ponad 200 mln zł dla szkolnictwa zawodowego na Pomorzu Zachodnim

Dodano przez: admin | 11 marca 2016

Dobry i gwarantujący pracę zawód dla uczniów, lepsza infrastruktura dla szkół, dobre kadry dla zachodniopomorskiej gospodarki. Szkolnictwo zawodowe powinno gwarantować zatrudnienia dla zachodniopomorskiej młodzieży – tymi słowami rozpoczął konferencje prasową Marszałek Województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego 2014 – 2020 będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na ulepszenie infrastruktury, specjalistyczne szkolenia, staże i praktyki dla uczniów. Nauczyciele skorzystają z szansy podniesienia swoich umiejętności i kompetencji.

Zakładane efekty to prawie :

  • 12 tyś osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia,
  • ponad 1 tyś nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu zostanie objętych wsparciem,
  • 13 tyś uczniów szkół zawodowych ma otrzymać staż i praktyki u pracodawcy.

Na ten sektor trafi ponad 200 mln zł.

Zakłada się że aż 82 szkół i placówki kształcenia zawodowego zostaną doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego.

Pierwszy z konkursów ogłosił Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Na początek do wzięcia jest 30 mln zł.

Do 25 marca trwa nabór wniosków w ramach pierwszego z konkursów dedykowanych szkolnictwu zawodowemu. Zainteresowanie jest bardzo duże i nie może dziwić bo i potrzeby są ogromne. Jednym z kluczowych kryteriów jest dla nas współpraca z przedsiębiorcami, to niezbędny warunek by te działania odczuła gospodarka – mówił Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda.

Tylko w ramach działania 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”, na finansowanie będą mogły liczyć działania obejmujące m.in. organizowanie dla uczniów praktyk i staży u pracodawców, pomoc stypendialną dla młodzieży szczególnie uzdolnionej w nauce zawodu. Środki będą mogły być również przeznaczone na stworzenie i doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych, tworzenie klas patronackich oraz modyfikację programów nauczania. Wsparcie będzie również mogło objąć nauczycieli i instruktorów, którzy będą mogli podnieść umiejętności oraz kompetencje praktycznej nauki zawodu poprzez kursy, szkolenia, ale także praktyki i staże w przedsiębiorstwach, czy zdobycie uprawnień egzaminatora. Konkurs umożliwia również wsparcie projektów obejmujących tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, czy rozwój doradztwa zawodowego m.in. poprzez tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Nowa perspektywa finansowa niesie ze sobą tym razem szanse na wsparcie infrastruktury Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Należy dodać iż w poprzednim programowaniu Województwo Zachodniopomorskie było liderem spośród wszystkich województw, które wspierało szkolnictwo zawodowe.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego