Ponad 15 mln zł na wsparcie dla obywateli Ukrainy

Dodano przez: Alicja Giszczak | 24 czerwca 2022

 

21 czerwca 2022 r. w budynku Opery na Zamku w Szczecinie, podpisano umowy na realizację wsparcia dla osób, które po 24 lutego uciekły przed wojną z Ukrainy i znalazły schronienie na Pomorzu Zachodnim. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, aż 15,4 mln zł zostanie przekazanych na pomoc dla uchodźców.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz, otworzył konferencję wyrazami uznania dla wszystkich zaangażowanych w realizację projektów na rzecz wsparcia obywateli Ukrainy, uciekających przed wojną.

– Chcę podziękować za to, że przystąpią Państwo dzisiaj do podpisania umów, które mają wspólny cel – niesienie dalszej pomocy osobom, które przybyły do nas szukając schronienia przed wojną.

Zdjęcie 1 Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

– Głęboko wierzę, że te pieniądze będą przez Państwa dobrze wykorzystane. Podeszliśmy maksymalnie szeroko do kwestii kategorii wydatków, które mogą być ponoszone, ponieważ mamy świadomość, że ludzie, którzy do nas przybyli, mają bardzo różne potrzeby. Osoby te, często w trybie natychmiastowym, porzucając dorobek całego życia, musiały do nas przybyć. […] Mam nadzieję, że dobre doświadczenia, które wypracujemy w ramach tych projektów, pozwolą także lepiej ukształtować Fundusze Europejskie na przyszłość – abyśmy z maksymalną otwartością umieli odpowiedzieć na wyzwania związane z osobistymi dramatami takich ludzi­ – mówił Olgierd Geblewicz.

Dzięki staraniom Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, udało się uzyskać zgodę Komisji Europejskiej na realizację takich projektów w ramach działania 7.6 RPO WZ 2014-2020, za którego skuteczne wdrażanie w Zachodniopomorskiem odpowiada Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

– Bardzo się cieszymy, że mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę do tego morza pomocy, które okazało polskie społeczeństwo. Wszyscy doskonale wiemy, jak Polacy zaangażowali się w pomoc obywatelom Ukrainy, z jak wielką otwartością do tego podeszliśmy i już od pierwszego dnia agresji rosyjskiej, staraliśmy się jako społeczeństwo wspierać w każdy możliwy sposób. Mamy jednak świadomość, że nawet te największe odruchy serca nie zastąpią pomocy systemowej – nie zastąpią działań państwa, nie zastąpią działań samorządów. Mam jednak nadzieję, że będzie to podwaliną do działań systemowych – wsparcia na poziomie samorządu, które pozwala w elastyczny sposób dedykować tę pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna – podsumował Andrzej Przewoda, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Zdjęcie 2 Andrzej Przewoda, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

Do dofinansowania wybrano 19 projektów, które swoimi działaniami obejmą 16 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu. Za realizację projektów będą odpowiadały Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie w Szczecinie i Świnoujściu, a także Centrum Usług Społecznych w Koszalinie. Projektami ma zostać objętych co najmniej 2439 osób.

Rysunek 1 Powiaty i miasta zaangażowane w realizację projektów

– Pomimo dwóch różnych szczebli samorządowych, od wielu lat tworzymy wspólną drużynę i pomagamy tym wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. 24 litego tak się stało, że tej pomocy potrzebują nasi bracia zza wschodniej granicy, nasi bracia Ukraińcy. My na to odpowiadamy i chcemy udzielać pomocy najlepiej jak potrafimy. Dziś jest też doskonały moment, aby złożyć podziękowanie za fantastycznie przeprowadzone procedury. To, w jaki sposób ten projekt ruszył, w jaki sposób Wojewódzki Urząd Pracy nas wspierał, to jest naprawdę wzór współpracy pomiędzy wszystkimi szczeblami urzędów i jednostek, które ze sobą współpracują dla dobra drugiego człowieka – powiedziała w trakcie wystąpienia Małgorzata Kubiak-Horniatko, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, będąca jednocześnie Przewodniczącą Konwentu PCPR-ów. – Już prowadzimy nabór do projektu i staramy się te osoby wspierać, a przede wszystkim pokazujemy, że razem możemy tworzyć naprawdę fantastyczne rzeczy – dodała.

Zdjęcie 3 Małgorzata Kubiak-Horniatko, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, Przewodnicząca Konwentu PCPR

Projekty, w swoich głównych założeniach mają za zadanie organizację wsparcia prawnego, psychologicznego i terapeutycznego, realizację kursów języka polskiego i zajęć edukacyjnych, a także poradnictwo, aktywizację, wsparcie integracyjne oraz pomoc w sprawach organizacyjno-życiowych. W trakcie konferencji podpisano 16 z 19 umów na realizacje projektów, która potrwa maksymalnie do końca 2023 r. Co istotne z punktu widzenia sygnatariuszy umowy – umożliwiają także refundację części już poniesionych kosztów.

Zdjęcie 4 Uczestnicy konferencji, przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz partnerów społecznych

Konferencja była także okazją do podpisania listu intencyjnego w sprawie projektu specjalnego WUP w Szczecinie. Powstał on w odpowiedzi na potrzeby obywateli Ukrainy, w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”. Koncepcja projektu została opracowana i złożona w ofercie wspólnej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (Lider projektu) wraz z Partnerami: Stowarzyszeniem Mi-Gracja, Stowarzyszeniem Polites, Stowarzyszeniem Związek Ukraińców w Polsce Odział w Szczecinie.

Projekt opiewający na kwotę 1 mln 250 tys. zł, rozpocznie się 1 sierpnia 2022 r. i potrwa do 31 grudnia 2023 roku. Przewidziano w nim realizację dwóch zasadniczych obszarów: aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna.

–  Zaczynamy nasze działania w zakresie wsparcia psychologicznego, logopedycznego dla dzieci, a  także będziemy wspierać kobiety, matki z doświadczeniami uchodźczymi. Nasze wolontariuszki i mentorki z Ukrainy oraz Białorusi będą pomagać osobom nowoprzybyłym, by lepiej się odnalazły i zaadaptowały w Szczecinie oraz aktywizowały zawodowo – wyjaśniła Katerina Zavizhenets – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Mi-Gracja.

Zdjęcie 5 Katerina Zavizhenets, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Mi-Gracja

– W projekcie będziemy robić to, czym zajmujemy się już od 20 lat, czyli nasze działania skierujemy do dzieci i młodzieży. Będziemy organizować im zajęcia edukacyjne, sportowe, związane z ich zainteresowaniami – wierząc w maksymę, że aktywni żyją ciekawie. To na czym nam bardzo zależy, to wyposażanie ich w kompetencje miękkie, obywatelskie i jak najwięcej możliwości, które przydadzą im się w rozwoju i życiu na Pomorzu Zachodnim – mówiła Anna Biały Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polites.

Zdjęcie 6 Anna Biały, Prezes Zarządu oraz Katarzyna Michałek, Członkini Zarządu Stowarzyszenia Polites w Szczecinie

– Cieszę się bardzo, że Związek Ukraińców znalazł się w tak doborowym towarzystwie i razem możemy działać na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy i ich rodzin, a ich potrzeby są ogromne. Mam nadzieję, że „po efektach nas poznacie”. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy tak się zaangażowali w pomoc dla tych, którzy uciekali z Ukrainy, dla ich rodzin, dzieci. Za to, że zaopiekowaliście się nimi i macie jeszcze siły. Serdecznie Wam za to dziękuję – spuentował Jan Syrnyk, przewodniczący Stowarzyszenia Związku Ukraińców w Polsce Oddziału w Szczecinie.

Zdjęcie 7 Jan Syrnyk, przewodniczący Stowarzyszenia Związku Ukraińców w Polsce Oddziału w Szczecinie

Warto dodać, że w konkursie Ministerstwa brało udział ponad 900 podmiotów i organizacji, a ww. Oferta Wspólna została pozytywnie oceniona i rekomendowana do finansowania z maksymalną liczbą punktów.

– Spotkaliśmy się z partnerami społecznymi, którzy na co dzień taką zajmują się taką działalnością, wychodząc z założenia, że są to instytucje, które najlepiej będą wiedziały jak tę pomoc kierować. Złożyliśmy w tym konkursie Wspólną Ofertę, która z jednej strony zakłada działania integracyjne, wsparcie dzieci, młodzieży, wsparcie psychologiczne, bo każda osoba, która do nas przyjeżdża jest w innej sytuacji, wymaga odrębnych działań. Z naszej strony będziemy je wspierali we wszystkich czynnościach związanych z poszukiwaniem pracy, przygotowaniem dokumentów, bo taka jest też misja Wojewódzkiego Urzędu Pracy – mówił Andrzej Przewoda, Dyrektor WUP w Szczecinie.

Zdjęcie 8 Przedstawiciele sygnatariuszy Oferty Wspólnej w ministerialnym konkursie „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, jako Lider projektu, ze swojej strony będzie realizował działania o charakterze aktywizacyjnym, w tym:

  • indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym – określenie planu rozwoju zawodowego;
  • bezpłatny kurs nauki języka polskiego;
  • przygotowanie CV, tj. życiorysu zawodowego (RESUME);
  • zajęcia warsztatowe w grupach: Nowoczesne metody poszukiwania pracy w Polsce; Dokumenty aplikacyjne; Rozmowa kwalifikacyjna i Twoje mocne strony; Etykieta w miejscu pracy Autoprezentacja i Wizerunek;
  • spotkania na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce „Narodziny firmy w Polsce krok po kroku”;
  • spotkania na temat zatrudniania w różnych branżach w województwie zachodniopomorskim.