Polsko-niemieckie seminarium „Zakładanie działalności gospodarczej na terenie Niemiec“

Dodano przez: Alicja Giszczak | 28 czerwca 2019

27 czerwca 2019 r., w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie  zorganizowane zostało polsko-niemieckie seminarium „Zakładanie działalności gospodarczej na terenie Niemiec“.

Seminarium  było miejscem wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji związanych z etapami zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w różnych zawodach, w tym w zawodach rzemieślniczych oraz branży budowlanej w Niemczech.

Wśród prelegentów pojawili się pan Steffen Bartz z Izby Przemysłowo-Handlowej Ostbrandenburg prezentujący rodzaje działalności gospodarczej i formy prawne oraz zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech.  Pan Jakub Płoński – Doradca ds. międzynarodowych stosunków gospodarczych, doradca ds. działalności gospodarczej z Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą, referował tematotwarcia działalności gospodarczej w zawodach rzemieślniczych i branży budowlanej oraz tymczasowe świadczenie usług transgranicznych na terytorium Niemiec w zawodach rzemieślniczych.
W drugiej części wydarzenia zainteresowane osoby mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji z doradcami i ekspertami.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie również uczestniczył w tym wydarzeniu. Pracownik Biura Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego informował o możliwościach, jakie stwarza dla przedsiębiorców Regionalny Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Przedsiębiorcy byli informowani o Działaniu 6.1. w ramach którego atrakcyjną ofertą dla biznesu stanowi Podmiotowy Systemem Finansowania (PSF) usług rozwojowych, umożliwiając przedsiębiorcy samodzielne wybranie szkolenia, kursu lub innej formy pomocy w podnoszeniu kwalifikacji i otrzymanie refundacji w wysokości  od 50 do 80 % kosztów.

Wydarzenie organizowane było przez Gminę Miasto Szczecin oraz Service- Und Beratungs Centrum  der Euroregion POMERANIA fürBarnim Und Uckermark w Schwedt nad Odrą w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg V A” dofinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 

Załącznik:

Program polsko-niemieckiego  seminarium „Zakładanie działalności gospodarczej na terenie Niemiec“ 27.06.2019 r., Szczecin