Polsko-Niemiecka Giełda Kooperacyjna “Partnerschaft und Business”

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 16 października 2017

11 października 2017 r., w Hotelu Radissson Blu w ramach Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej odbyła się druga edycja Polsko-Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej „Partnerschaft und Business”, organizowanej przez Urząd Miasta Szczecin i Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.
Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, umocnienie pozycji szczecińskich przedsiębiorstw oraz zwiększenie ich  ekspansji na rynek niemiecki.
W trakcie Giełdy każdy przedsiębiorca otrzymał możliwość przeprowadzenia rozmowy z innym przedsiębiorcą z Polski lub Niemiec, a także spotkania przedstawicieli administracji publicznej i organizacji wspierających rozwój przedsiębiorczości w obu krajach, którzy służyli zainteresowanym swoją wiedzą i doświadczeniem. Dodatkowo przedsiębiorcy mogli porozmawiać z ekspertami HR, którzy opowiadali o rynku pracy, zarówno polskim, jak i niemieckim, informowali jak założyć firmę w Niemczech oraz jak skutecznie szukać pracowników po obu stronach granicy.
Każdy przedsiębiorca otrzymał listę firm uczestniczących w wydarzeniu w celu wyboru partnerów do kooperacji.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie również aktywnie uczestniczył w merytorycznej realizacji przedsięwzięcia.
Pracownicy Biura Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego, informowali o możliwościach, jakie stwarza dla przedsiębiorców Regionalny Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Przedsiębiorcy byli informowani o Działaniu 6.1. w ramach którego atrakcyjną ofertą dla biznesu stanowi Podmiotowy Systemem Finansowania (PSF) usług rozwojowych, umożliwiając przedsiębiorcy samodzielne wybranie szkolenia, kursu lub innej formy pomocy w podnoszeniu kwalifikacji i otrzymanie refundacji w wysokości  od 50 do 80 % kosztów.
Poprzez ww. działania podkreślono atrakcyjność inwestycyjną regionu oraz elastyczność działających na jego terenie podmiotów gospodarczych.