Podpisano pierwszy Kontrakt Samorządowy

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 7 lipca 2017

Koncepcja Kontraktów Samorządowych w swoich głównych założeniach miała na celu wzmacnianie lokalnego potencjału gmin i powiatów, które dzięki wspólnemu dążeniu zwiększą swoje szanse na szybszy i bardziej racjonalny rozwój. Właśnie pojawiają się pierwsze efekty idei stworzonej i wdrażanej na Pomorzu Zachodnim. W dniu 7 lipca 2017 r. marszałek województwa Olgierd Geblewicz, wraz z beneficjentami podpisał umowę w ramach Kontraktu Samorządowego pn. „Inwestycja w rozwój gospodarczy Gmin Nowogard, Maszewo, Osina i Powiatu Goleniowskiego – drogą do efektywnego kształcenia zawodowego”.
Środki zakontraktowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pochodzą z dwóch funduszy:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (5 386 732,67 zł dofinansowania) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (1 090 080,50 zł dofinansowania).
Dzięki dwufunduszowemu wsparciu możliwe będzie przeznaczenie środków zarówno na „twarde inwestycje”, jak np. budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, czy modernizacja, rozbudowa i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami placówek oświatowych w gminach objętych Kontraktem, jak również na inwestycje w kapitał ludzki. Realizacjom tego drugiego celu pośredniczy Wojewódzki Urząd pracy w Szczecinie.
Dzięki projektom współfinansowanym z EFS wsparciem w postaci doradztwa zawodowego, rozwoju kompetencji kluczowych, wyjazdów do parków przemysłowych, spotkań z pracodawcami i przedstawicielami różnych zawodów zostanie objętych 1060 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Pozwoli to na ukierunkowany rozwój uczniów, z poszanowaniem ich indywidualnych predyspozycji, już od najmłodszych lat. Ponadto 460 uczniów technikum skorzysta z możliwości odbywania staży u pracodawców, czy uzyskania kwalifikacji zawodowych, co w przyszłości ma zaowocować stworzeniem świetnie wyszkolonej kadry dla lokalnych przedsiębiorców. Nie zapomniano także o najmłodszych – wsparciem w postaci dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych zajęć logopedycznych oraz rewalidacyjnych zostanie objętych 30 dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym.
Doskonalone będą także umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli, poprzez kursy i szkolenia przygotowujące między innymi do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Podpisana umowa jest pierwszą w ramach realizowanej na Pomorzu Zachodnim idei Kontraktów Samorządowych.