Podpisanie umowy w sprawie instrumentów finansowych Jeremie 2.

Dodano przez: Alicja Giszczak | 22 listopada 2016

21 listopada 2016 r. doszło do uroczystego podpisania umowy w sprawie obsługi projektu Jeremie 2 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jest to niezwykle istotne wydarzenie z punktu widzenia zachodniopomorskich przedsiębiorców,a także osób dopiero planujących założenie własnego biznesu. Podpisanie umowy, do którego doszło bezpośrednio po zakończeniu Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, otworzy szereg możliwości na rozwój przedsiębiorczości całego Pomorza Zachodniego.

 

Projekt pn. Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2 jest kontynuacją znanej z poprzedniej perspektywy finansowej Inicjatywy JEREMIE, na którą w latach 2007-2013 przeznaczono łącznie 280 mln zł. Tym razem, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ), na wdrożenie instrumentów finansowych w postaci zwrotnych środków zostanie przeznaczonych 397 991 330 zł.

 

Ta perspektywa finansowa to jeszcze mocniejsze położenie akcentów na narzędzia zwrotne mówił na konferencji prasowej Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Dziś, dzięki umowie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, do dyspozycji potencjalnych beneficjentów, a więc zachodniopomorskich przedsiębiorców, oddajemy kolejne 400 mln zł.

 

To ostatnia tak duża pula funduszy dla regionówdodał Jarosław Rzepa, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego. – Te pieniądze jednak do nas wrócą i po 2023 roku znów będziemy mieli kapitał by wesprzeć przedsiębiorców.

 

Nowością, w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej, jest włączenie do puli środków oferowanych w ramach instrumentów inżynierii finansowej, kapitału pochodzącego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Dzięki temu 62 795 150 zł zostanie przeznaczonych na wsparcie osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Preferencyjne pożyczki będą udzielane osobom bezrobotnym i biernym zawodowo po 29 roku życia, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osobom o niskich kwalifikacjach, osobom z niepełnosprawnościami, osobom długotrwale bezrobotnym, a także kobietom i osobom w wieku 50 lat i więcej.

 

Dzisiaj z punktu widzenia zadań związanych z wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego jest to dzień zupełnie wyjątkowy, bo na wsparcie przedsiębiorczości w formie zwrotnych instrumentów zostanie przeznaczonych ponad 62 miliony złotych – zaznaczył Andrzej Przewoda, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.Zakładamy, że do końca 2023 roku blisko 980 osób będzie mogło skorzystać z tych pieniędzy, otwierając własną firmę, szukając własnego miejsca na rynku, szukając swojej aktywności zawodowej w prowadzeniu biznesu. Odwołując się do dotychczasowych doświadczeń przewidujemy i zakładamy, że oprócz tych osób, które będą mogły rozpocząć działalność gospodarczą,w sytuacjach, w których będą tworzyć dodatkowe miejsca pracy,tych miejsc pracy ze środków EFS w ramach instrumentów zwrotnych powinno powstać ponad 1 100, co z punktu widzenia interwencji w ramach EFS jest wskaźnikiem naprawdę nie do przecenienia.

 

Wszyscy pośrednicy finansowi wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego będą udzielać takiego finansowania. Pośrednik będzie miał za zadanie ułatwić złożenie aplikacji i udzielić finansowania, a także pomóc w razie jakichkolwiek perturbacji w trakcie okresu spłaty – wyjaśniła Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Dyrektor Zarządzająca w Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Po realizacji poprzedniej perspektywy finansowej jestem spokojny o dobrą współpracę z Województwem Zachodniopomorskimdodał Przemysław Cieszyński, Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.Wynik tej współpracy, w przypadku kolejnej perspektywy, będzie tak samo wielkim sukcesem, jak poprzednio.

 

Województwo zachodniopomorskie, jako czwarte w Polsce podpisało z Bankiem Gospodarstwa krajowego tego typu umowę, powierzając mu tym samym rolę Menadżera Funduszu Funduszy (MFF).Jak jednak podkreślili przedstawiciele BGK, jeśli chodzi o sprawność wdoprowadzeniu do podpisania umowy, to nasze województwo jest niekwestionowanym liderem.

 

Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2 jest programem dwufunduszowym, co oznacza, że część działań wspieranych będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie 1.9 i 1.17 RPO WZ), część zaś z Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 6.4 RPO WZ). Oprócz wspomnianych wcześniej pożyczek na otwarcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.4, w ramach Działania 1.9 oferowane będą także instrumenty dla przedsiębiorców: poręczenia, mikropożyczki, pożyczki obrotowo-inwestycyjne, pożyczki inwestycyjne czy pożyczki na wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników działalności badawczo-rozwojowych. Natomiast w ramach Działania 1.17 podstawą dofinansowania działalności przedsiębiorców będą wejścia kapitałowe prywatnych inwestorów, stanowiące zewnętrzne źródła finansowania, w zamian za udziały w przedsiębiorstwie.

 

Na początku 2017 roku zostaną wybrani pośrednicy finansowi odpowiedzialni za bezpośrednie udzielanie wsparcia w ramach programu. Wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przeprowadzą oni kampanię informacyjną, zachęcając jednocześnie do skorzystania ze wsparcia. Poznamy wtedy wszelkie szczegóły związane z harmonogramem prac oraz warunkami, jakie trzeba będzie spełnić, aby skorzystać z proponowanych instrumentów finansowych.