Podpisanie umów o świadczenie działań wspierających ekonomię społeczną w województwie zachodniopomorskim

Dodano przez: Alicja Giszczak | 10 sierpnia 2016

10 sierpnia 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację projektów wspierających ekonomię społeczną w województwie zachodniopomorskim pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, a Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Na spotkanie przybyła Pani Anna Mieczkowska – członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie – Andrzej Przewoda, Wicedyrektor WUP w Szczecinie – Agnieszka Idziniak oraz Natalia Wegner – Prezes Zarządu KARR SA., a także dziennikarze lokalnych mediów. Gości przywitał Dyrektor WUP Andrzej Przewoda, który zaznaczył, że są to pierwsze umowy w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Pani A. Mieczkowska podkreśliła, że Zarząd województwa systematycznie wspiera działania z obszaru ekonomii społecznej, przewidując określone środki finansowe, a dzięki podpisanym dziś umowom istnieje realna szansa na poprawę świadomości i wiedzy mieszkańców naszego regionu, jakie korzyści przynosi ekonomia społeczna.

Prezes KARR SA zaakcentowała, że działania, które będą realizowane z obszaru ekonomii społecznej wpisują się w misję organizacji, mając nadzieję na wysokie efekty realizacji projektów.
Celem rozpoczynanych przedsięwzięć jest pomoc osobom w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w postaci spółdzielni socjalnej. Przewidziano m.in. usługi animacji lokalnej w tym działania o charakterze animacyjnym, edukacyjnym i integracyjnym, umożliwiające tworzenie podmiotów obywatelskich, wsparcie dla ich rozwoju, tworzenie partnerstw publiczno-społecznych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i partycypacji społecznej.

Wartość dofinansowania projektu pn. „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego” wynosi 4 516 014,40 zł.

Wartość dofinansowania projektu pn. „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego” wynosi 4 619 008,19 .

Wartość dofinansowania projektu pn. „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego” wynosi 4 550 633,95 zł.

Wartość dofinansowania projektu pn. „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego” wynosi 4 573 790,00 .

 

Lista projektów konkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 7.3 RPO WZ 2014 - 2020
133,5 KiB
130 Downloads
Szczegóły