Pierwszy nabór RPO 2014 – 2020 ogłoszony

Dodano przez: admin | 3 czerwca 2015

Dziś ogłaszamy pierwszy nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.To skromny krok we wdrażaniu RPO, ale na pewno bardzo istotny z punktu naszego regionu – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz podczas briefingu prasowego (2.06).

Pieniądze z pierwszego naboru RPO przeznaczone będą na walkę z bezrobociem w województwie zachodniopomorskim.  Dofinansowane zostaną instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do Powiatowych Urzędów Pracy, które stwarzać będą osobom pozostającym bez zatrudniania powyżej 29 roku życia możliwości podwyższenia kwalifikacji (szkolenia), zdobycia doświadczenia (staże), czy otwarcia własnej działalności gospodarczej.  Osoby młodsze  do 29 roku życia objęte są wsparciem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Wysokość środków przeznaczonych dla Powiatowych Urzędów Pracy w tym roku wynosi 40 milionów złotych. – Od 15 czerwca Powiatowe Urzędy Pracy będą mogły przesyłać aplikacje konkursowe o przyznanie dofinansowania – mówił Andrzej Przewoda, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dodał, że w pierwszej kolejności premiowane będą wnioski o pomoc  osób z niepełnosprawnościami, niskowykwalifikowanych, powyżej 50 roku życia oraz długotrwale bezrobotnych. Szacuje się, że wsparciem zostanie objętych prawie 3 tys. osób

Województwo Zachodniopomorskie 21 maja jako jeden z pierwszych regionów w Polsce zgłosiło system Zarządzania RPO do akredytacji. – Jest to wewnętrzna procedura, ale jest to krok niezbędny, aby pieniądze w ramach RPO wdrażać – wyjaśnił marszałek Olgierd Geblewicz.
http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/artykuly/pierwszy-nabor-rpo-2014-2020-ogloszony