Pierwsza umowa w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego już podpisana

Dodano przez: Alicja Giszczak | 15 czerwca 2018

15 maja br. poznaliśmy wyniku konkursu, organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,  na projekty wspierające osoby niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym w powrocie do pełnego życia społecznego i na rynek pracy. Do dofinansowania wybrano 12 projektów o łącznej wartości blisko 14,5 mln PLN, z czego dofinasowanie wynosi ok 13,5 mln PLN.

W dniu 14 czerwca w imieniu województwa zachodniopomorskiego Marszałek Olgierd Geblewicz uroczyście podpisał pierwszą umowę, przekazując dofinansowanie dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Stargardzie.

Projekt „Nowe umiejętności – nowe możliwości” to kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Będzie to 5 osób
z niepełnosprawnościami będących dotychczas podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy, 15 osób zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej i 20 dotychczasowych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Aby móc jak najskuteczniej wesprzeć te osoby pomocą w projekcie zostaną objęte również rodziny i otoczenie osób niepełnosprawnych intelektualnie by móc jak najskuteczniej pomóc uczestnikom projektu w poprawieniu swojej sytuacji społeczno-zawodowej. Wartość projektu to ponad 1 mln zł.

Osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi będą miały do dyspozycji szereg form wsparcia dopasowanych do ich potrzeb.  Główne działania w projekcie obejmować będą:

  • określenie dla każdego uczestnika projektu Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, czyli m.in. analizę predyspozycji zawodowych;
  • rozszerzenie oferty wsparcia w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładu Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia” w Stargardzie. Nowymi aktywizującymi i ciekawymi formami aktywności zawodowej będą w przypadku Środowiskowego Domu Samopomocy szkolenia z zakresu sublimacji, czyli nadruku na przedmiotach, Warsztatów Terapii Zajęciowej ceramiki a w przypadku Zakładu Aktywności Zawodowej palarnii ziaren kawy i innych bakalii. Będą to systematyczne szkolenia, podzielone na etapy;
  • poradnictwo zawodowe, psychologiczne oraz zajęcia z kompetencji społecznych oraz elementy integracji społecznej;
  • wsparcie w zakresie wiedzy umożliwiającej m.in. poruszanie się po otwartym rynku pracy.

Rezultaty:

  • 40 osób z niepełnosprawnościami zostanie objętych wsparciem w projekcie;
  • 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zdobędzie pracę po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek);
  • 37 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nabędzie kompetencje dzięki uczestnictwie w projekcie.