Pierwsza Polsko-Niemiecka Giełda Przedsiębiorczości

Dodano przez: Alicja Giszczak | 25 listopada 2016

24 listopada 2016 r.,w Centrum Kultury Euroregionu „Stara Rzeźnia”odbyła się Polsko-Niemiecka Giełda Przedsiębiorczości organizowana przez Urząd Miasta Szczecin i Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie objął niniejsze przedsięwzięcie swoim patronatem i aktywnie uczestniczył w jego merytorycznej realizacji.

 

Celem organizacji przedsięwzięcia było podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, umocnienie pozycji szczecińskich przedsiębiorstw oraz zwiększenie ich  ekspansji na rynek niemiecki.

 

Spotkanie było podzielone na dwie części. W pierwszej części zaplanowano wystąpienia zaproszonych gości. W drugiej odbyła się giełda. Dla przedsiębiorców przygotowano oddzielną salę, aby stworzyć dogodne warunki do nawiązywania kontaktów biznesowych oraz wymiany dobrych praktyk. Każdy przedsiębiorca otrzymał listę firm uczestniczących w wydarzeniu w celu wyboru partnerów do kooperacji.

 

W strefie informacyjnej Pracownicy Biura Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego, informowali o możliwościach, jakie stwarza dla przedsiębiorców Regionalny Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Dodatkowo przedsiębiorcy byli informowani o Działaniu 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego i związanej z tym możliwości dofinansowywania szkoleń dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

W Giełdzie uczestniczyło prawie 60 przedsiębiorców z Polski, w tym firmy m.in. z Polic, Sianowa, Przecławia, Goleniowa, Międzyzdrojów, Chojnicy, Chojny. Na Giełdę przyjechało także ponad 30 firm niemieckich m.in. z Berlina, Greiswaldu, Burgen, Rostocku, Ostseebad, Heringsdorfu, Neubrandenburgu, Schwerin, Woldegku, Passewalku, Popowa, Eggesin, Leipzig.

 

Szczecin ma naturalne predyspozycje do tego, aby stać się centrum polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej, dlatego zapowiedziano organizację kolejnych edycji polsko – niemieckiej giełdy kooperacyjnej  pn. „Partnerschaft und Business”.