Obecność w Pyrzycach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Dodano przez: admin | 3 grudnia 2015

30 listopada br. w Pyrzycach miało miejsce kolejne z cyklu spotkanie informacyjne dla mieszkańców naszego województwa, dotyczące uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Spotkanie miało na celu przybliżenie mieszkańcom regionu, przedstawicielom samorządu, oraz ich jednostkom organizacyjnym, przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym, jakie możliwości i środki niesie za sobą nowa perspektywa finansowa.

Główne obszary wsparcia, filozofię funkcjonowania oraz założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 przedstawił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie reprezentował dyrektor Andrzej Przewoda, który przedstawił warunki dotyczące wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w trzech obszarach realizowanych przez WUP, czyli rynku pracy, włączeniu społecznym oraz edukacji.

O osiach priorytetowych realizowanych przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – czyli gospodarce niskoemisyjnej, ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu oraz naturalnym otoczeniu człowieka – mówił p. Jacek Chrzanowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW.

Dla mieszkańców powiatu pyrzyckiego została uruchomiona specjalna strefa informacyjna w której odpowiadano na pytania zgromadzonych gości oraz mieszkańców Pyrzyc przychodzących, by dowiedzieć się o możliwościach pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Podczas spotkania zostały omówione możliwości pozyskania dotacji m.in. na działania aktywizujące mieszkańców, rozwój przedsiębiorczości, gospodarkę niskoemisyjną, projekty proekologiczne.