O działalności i funkcjonowaniu żłobków słów kilka…

Dodano przez: Alicja Giszczak | 28 marca 2018

23 marca 2018 r. Żłobek Nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego gościł na zaproszenie dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich – Pani Agnieszki Rojek 11 dyrektorów publicznych żłobków województwa zachodniopomorskiego, panią psycholog Agnieszkę Bączkowską, Panią Irenę Wodniak, specjalistkę ds. żywienia oraz Panią Agnieszkę Idziniak, Wicedyrektor ds. EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie. Było to spotkanie poruszające wiele ciekawych tematów z zakresu działalności i funkcjonowania żłobków w województwie zachodniopomorskim. Pani Irena Wodniak zaprezentowała zasady prawidłowego żywienia dzieci do lat 3, Pani Agnieszka Bączkowska wygłosiła niezwykle ciekawy wykład na temat wypalenia zawodowego wśród pracowników żłobków zaś Pani Agnieszka Idziniak wskazała możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na tworzenie nowych miejsc opieki nad maluchami. Spotkanie uświetnił przepiękny występ muzyków oraz dzieci! Nic więc dziwnego, że wszyscy uczestnicy spotkania z entuzjazmem przyjęli propozycję organizowania podobnych, cyklicznych spotkań częściej!

A my przypominamy, że już niedługo – 8.05.2018 r. ogłoszony zostanie nabór w ramach Działania 6.6 dot. unijnego wsparcia na stworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, bądź dostosowanie tych już  istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Będzie to już trzecia edycja tego konkursu. W ramach poprzednich naborów podpisano aż 20 umów na łączną kwotę ponad 33 mln. zł. Nowe miejsca w żłobkach powstaną m.in. w Szczecinie, Drawsku Pomorskim, Koszalinie i Złocieńcu.

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem dla żłobka? Przyjdź, napisz bądź zadzwoń i dowiedz się jakie możliwości niesie za sobą Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Możesz starać się o wsparcie na zakup pomocy do prowadzenia zajęć, mebli, zabawek, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci. Możesz zatrudnić asystenta dziecka, dostosować posiłki do specyficznych potrzeb żywieniowych dzieci i wiele więcej! Przeznaczyliśmy na ten cel aż 4 399 957,89 EUR. Wszelkie informacje o konkursie dostępne będą na stronie www.wup.pl/. Zapraszamy!

Wsparcie w opiece nad dziećmi – prezentacja