Nowoczesne przedszkole dzięki wsparciu EFS

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 10 grudnia 2019

W dniu 10 grudnia 2019 roku w siedzibie Przedszkola nr 37 w Koszalinie odbyła się uroczystość podsumowująca realizację projektu „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie”, dofinansowanego w kwocie 1 357 891,32 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach Działania 8.1.

Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań przez przedstawiciela władz miasta w osobie Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych Pana Przemysława Krzyżanowskiego na ręce  Dyrektor Przedszkola nr 37 Pani Elżbiety Widockiej  za zaangażowanie kadry dydaktycznej w realizację przedsięwzięcia, co umożliwiło osiągnięcie założonych rezultatów.

Projekt realizowany od 15 maja 2017 roku przez Miasto Koszalin stanowił odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie na miejsca wychowania przedszkolnego w związku z prowadzoną reformą systemu oświaty. Zapotrzebowanie to dotyczyło zwłaszcza przedszkoli publicznych, do których rodzice w pierwszej kolejności chcą posyłać dzieci, mając na uwadze ich wysoki poziom oraz zaufanie jakim się cieszą.

Efektem podjętych działań było utworzenie nowego przedszkola z siedzibą w dotychczasowym obiekcie Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 21. Obiekt dzięki zaangażowaniu środków własnych Miasta przeszedł gruntowaną modernizację i został w pełni dostosowany do  potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednak całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pozyskane środki pozwoliły na bieżące utrzymanie 125 miejsc wychowania przedszkolnego przez okres 12 miesięcy oraz na wyposażenie sal wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 37 w niezbędną infrastrukturę, w tym m.in. meble, nowatorskie pomoce dydaktyczne, zabawki, leżaki.

Projekt swoim zasięgiem oprócz Przedszkola nr 37 objął także przedszkola, które na co dzień pracują z dziećmi niepełnosprawnymi, tj. Przedszkole nr 36 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Przedszkole Integracyjne.

Pozwoliło to przede wszystkim na sfinansowanie oferty dodatkowych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych, dostosowanych do ich potrzeb. Ponadto przedszkola zyskały dodatkowe pomoce dydaktyczne dla tej grupy dzieci, a nauczyciele z obu placówek mieli możliwość doskonalić swoje kompetencje w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.