Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Dodano przez: Daniel Sawicki | 19 października 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że od dnia 14 października 2016 r. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatków  z dnia 19 września 2016
600,7 KiB
180 Downloads
Szczegóły
Opis zmian wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci
Opis zmian wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci
Opis_zmian_wytycznych_w_zakresie_kwalifikowalnosci.pdf
72,0 KiB
126 Downloads
Szczegóły