Największe Targi Pracy na Pomorzu Zachodnim

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 28 marca 2019

27 marca br., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  uczestniczył w XV Targach  Pracy, które były zorganizowane przez  Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego w hali Netto Arena w Szczecinie. Swoją ofertę prezentowały firmy z branży finansowej, handlowej, usługowej i produkcyjnej oraz agencje pośrednictwa pracy i instytucje szkoleniowe. W bezpośrednim kontakcie z pracodawcami Targi były okazją do otrzymania szeregu informacji o wymaganiach na określonym stanowisku pracy.

Z kolei obecność pracowników Biura Informacji i Promocji  Europejskiego Funduszu Społecznego WUP w Szczecinie umożliwiła odwiedzającym  uzyskanie informacji, jakimi zadaniami  w zakresie polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich zajmuje się Urząd. Informowali o możliwościach wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego a także o dostępnej pomocy dla przedsiębiorców i szansach dla młodych na rynku pracy.

W sali konferencyjnej dodatkowo zaprezentowane zostały informacje o Europejskim Funduszu Społecznym jako narzędziu wsparcia dla pracodawców i pracowników.

Uczestnicy mieli również okazję  skorzystania z doradztwa zawodowego pracowników Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Szczecinie oraz możliwość umówienia się na warsztaty m.in. z przygotowania się do rekrutacji, rozmów kwalifikacyjnych, a także zdobycia lub odkrycia w sobie przedsiębiorczych umiejętności. Wystawcy tegorocznej edycji Targów Pracy mieli do zaproponowania łącznie ponad 1500 ofert pracy, staży i praktyk zarówno dla poszukujących pierwszego doświadczenia zawodowego, jak i specjalistów z dużą praktyką.