Najnowsze wydanie Biuletynu Prasowego EFS już dostępne!

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 11 kwietnia 2019

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w zakresie wsparcia, jakie oferuje Europejski Fundusz Społeczny. W najnowszym wydaniu znajdą Państwo informację na temat VI edycji konkursu Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019. W tym roku nominację można zgłaszać w 9 kategoriach i czekamy na nie do 15 kwietnia. Realizacja tego konkursu to doskonała okazja do zaprezentowania społeczeństwu dobrych przykładów, dobrych praktyk oraz ludzi zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z EFS.

Kolejna informacja dotyczyć będzie problem wyłączenia społecznego, które dotyka przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami, ale także osoby starsze czy niesamodzielne. Tu na pomoc kolejny raz przychodzą środki pochodzące z RPO WZ, gdzie w ramach Działania 7.6 typ 1 finansować będzie można projekty polegające na zwiększaniu dostępności usług asystenckich i opiekuńczych w naszym regionie. Kwota przeznaczona na dofinansowanie w ramach tego konkursu to 31 880 664,14 zł., a nabór wniosków prowadzony będzie od 27 kwietnia 2019 r.

Prezentujemy również, jaki wpływ mają środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na wzrost ilości oferowanych miejsc w żłobkach, klubikach dziecięcych czy punktach opieki na dzieckiem.  W wyniku przeprowadzonego naboru w 2018 roku (Działanie 6.6) zatwierdzono do dofinansowania 19 wniosków, a działania w nich zakładają, że 796 osób zostanie objętych wsparciem, z czego po zakończeniu realizacji projektów 487 osób powróci na rynek pracy.

Zapraszamy do lektury!

Pobierz plik:
Biuletyn Prasowy EFS – kwiecień 2019 r.