Nabory wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne w związku ze zwalczaniem covid-19

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 7 maja 2020

Powiatowe urzędy pracy z województwa zachodniopomorskiego prowadzą obecnie nabory wniosków, umożliwiające firmom z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a także osobom samozatrudnionym i organizacjom pozarządowym, ubieganie się o wsparcie finansowe w walce ze skutkami epidemii COVID-19. Dofinansowanie dotyczy części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Za sprawą decyzji Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, a także dzięki oszczędnościom zgłoszonym przez powiatowe urzędy pracy, nasz region zaangażował na ten cel aż 138 mln zł, pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej zamieszczamy odniesienia do naborów w konkretnych urzędach/powiatach, ponieważ aby móc aplikować o środki, należy złożyć wniosek w czasie trwania 14-dniowego naboru.

Lp.Powiatowy urząd pracyWsparcie dla

Termin naboru

1Powiatowy Urząd Pracy w ChoszcznieMIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb28.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze28.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc.28.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
2Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku PomorskimMIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb04.05.2020 r. – 17.05.2020 r.
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze04.05.2020 r. – 17.05.2020 r.
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc.04.05.2020 r. – 17.05.2020 r.
3Powiatowy Urząd Pracy w GoleniowieMIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb05.05.2020 r. – 19.05.2020 r.
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze05.05.2020 r. – 19.05.2020 r.
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc.05.05.2020 r. – 19.05.2020 r.
4Powiatowy Urząd Pracy w GryficachMIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb28.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze28.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc.28.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
5Powiatowy Urząd Pracy w GryfinieMIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb29.04.2020 r. – 13.05.2020 r.
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze29.04.2020 r. – 13.05.2020 r.
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc.29.04.2020 r. – 13.05.2020 r.
6Powiatowy Urząd Pracy w KołobrzeguMIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb01.05.2020 r. – 15.05.2020 r.
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze01.05.2020 r. – 15.05.2020 r.
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc.01.05.2020 r. – 15.05.2020 r.
7Powiatowy Urząd Pracy w ŁobzieMIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb04.05.2020 r. – 17.05.2020 r.
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze04.05.2020 r. – 17.05.2020 r.
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc..04.05.2020 r. – 17.05.2020 r.
8Powiatowy Urząd Pracy w MyśliborzuMIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb27.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze27.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc.27.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
9Powiatowy Urząd Pracy w PyrzycachMIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzbod 08.05.2020 r. do wyczerpania środków
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zzeod 08.05.2020 r. do wyczerpania środków
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc.od 08.05.2020 r. do wyczerpania środków
10Powiatowy Urząd Pracy SławnieMIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb04.05.2020 r. – 18.05.2020 r.
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze04.05.2020 r. – 18.05.2020 r.
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc..04.05.2020 r. – 18.05.2020 r.
11Powiatowy Urząd Pracy w ŚwidwinieMIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb28.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze28.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc.28.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
12Powiatowy Urząd Pracy w ŚwinoujściuMIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb24.04.2020 r. – 07.05.2020 r.
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze24.04.2020 r. – 07.05.2020 r.
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc.24.04.2020 r. – 07.05.2020 r.
13Powiatowy Urząd Pracy w WałczuMIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb28.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze28.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW(SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc.28.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
14Powiatowy Urząd Pracy w SzczecinieMIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb 30.04.2020 r. – 14.05.2020 r.
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze04.05.2020 r. – 18.05.2020 r.
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc.

 30.04.2020 r. – 14.05.2020 r.

15Powiatowy Urząd Pracy w SzczecinkuMIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb

11.05.2020 r. – 24.05.2020 r.

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc.