Nabory wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne w związku ze zwalczaniem covid-19

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 7 maja 2020

Powiatowe urzędy pracy z województwa zachodniopomorskiego prowadzą obecnie nabory wniosków, umożliwiające firmom z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a także osobom samozatrudnionym i organizacjom pozarządowym, ubieganie się o wsparcie finansowe w walce ze skutkami epidemii COVID-19. Dofinansowanie dotyczy części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Za sprawą decyzji Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, a także dzięki oszczędnościom zgłoszonym przez powiatowe urzędy pracy, nasz region zaangażował na ten cel aż 138 mln zł, pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej zamieszczamy odniesienia do naborów w konkretnych urzędach/powiatach, ponieważ aby móc aplikować o środki, należy złożyć wniosek w czasie trwania 14-dniowego naboru.

Lp. Powiatowy urząd pracy Wsparcie dla

Termin naboru

1 Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb 28.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze 28.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc. 28.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
2 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb 04.05.2020 r. – 17.05.2020 r.
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze 04.05.2020 r. – 17.05.2020 r.
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc. 04.05.2020 r. – 17.05.2020 r.
3 Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb 05.05.2020 r. – 19.05.2020 r.
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze 05.05.2020 r. – 19.05.2020 r.
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc. 05.05.2020 r. – 19.05.2020 r.
4 Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb 28.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze 28.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc. 28.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
5 Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb 29.04.2020 r. – 13.05.2020 r.
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze 29.04.2020 r. – 13.05.2020 r.
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc. 29.04.2020 r. – 13.05.2020 r.
6 Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb 01.05.2020 r. – 15.05.2020 r.
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze 01.05.2020 r. – 15.05.2020 r.
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc. 01.05.2020 r. – 15.05.2020 r.
7 Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb 04.05.2020 r. – 17.05.2020 r.
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze 04.05.2020 r. – 17.05.2020 r.
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc.. 04.05.2020 r. – 17.05.2020 r.
8 Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb 27.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze 27.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc. 27.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
9 Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb od 08.05.2020 r. do wyczerpania środków
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze od 08.05.2020 r. do wyczerpania środków
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc. od 08.05.2020 r. do wyczerpania środków
10 Powiatowy Urząd Pracy Sławnie MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb 04.05.2020 r. – 18.05.2020 r.
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze 04.05.2020 r. – 18.05.2020 r.
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc.. 04.05.2020 r. – 18.05.2020 r.
11 Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb 28.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze 28.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc. 28.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
12 Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb 24.04.2020 r. – 07.05.2020 r.
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze 24.04.2020 r. – 07.05.2020 r.
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc. 24.04.2020 r. – 07.05.2020 r.
13 Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb 28.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze 28.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW(SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc. 28.04.2020 r. – 11.05.2020 r.
14 Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb  30.04.2020 r. – 14.05.2020 r.
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze 04.05.2020 r. – 18.05.2020 r.
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc.

 30.04.2020 r. – 14.05.2020 r.

15 Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW ZGODNIE Z ART. 15zzb

11.05.2020 r. – 24.05.2020 r.

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZGODNIE Z ART. 15zze
PRZEDSIĘBIORCÓW BĘDĄCYCH OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW (SAMOZATRUDNIONYCH) ZGODNIE Z ART. 15zzc.