Listy sprawdzające dla Projektodawców w ramach Działania 7.7

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 7 stycznia 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym Listy sprawdzające dla projektodawcy pomocne w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursów:

RPZP.07.07.00-IP.02-32-K59/20 Pobierz plik

– RPZP.07.07.00-IP.02-32-K60/20 Pobierz plik

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).