Działanie 7.6 – Lista projektów wybranych do dofinasowania

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 29 listopada 2016

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16 dla Działania 7.6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz Listę członków Komisji Oceny Projektów.

 

Pobierz pliki: