Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.7 – wady wzroku

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 23 kwietnia 2020

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP. 07.07.00-IP.02-32-K60/19 dla Działania 7.7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP. 07.07.00-IP.02-32-K60/19 z dnia 5.12.2019 r.

Informujemy, iż w przedmiotowym konkursie nie zaszły przesłanki do przeprowadzenia oceny strategicznej. Wartość projektów, które osiągnęły minimum punktowe, nie przekracza zaplanowanej na konkurs alokacji wskazanej w Regulaminie konkursu.

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

Ponadto IOK zamieszcza listę członków KOP.