Lista projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Dodano przez: admin | 31 lipca 2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w załączeniu publikuje Listę projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach naboru nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-PO1/15.

Lista Projektów Wybranych Do Dofinansowania W Ramach Naboru RPZP.06.05.00-IP.02-32-PO1-15
Lista Projektów Wybranych Do Dofinansowania W Ramach Naboru RPZP.06.05.00-IP.02-32-PO1-15
lista_projektow_wybranych_do_dofinansowania_w_ramach_naboru_RPZP.06.05.00-IP.02-32-PO1-15.pdf
74,2 KiB
76 Downloads
Szczegóły