Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania.

Dodano przez: Alicja Giszczak | 29 września 2016

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K03/16, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania.

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, IOK podjęła decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia etapu oceny strategicznej w ramach danego konkursu.

 

Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż skład Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu, zostanie podany do publicznej wiadomości w momencie ogłoszenia ostatecznego rozstrzygnięcia dla protestów złożonych w odpowiedzi na ww. konkurs.

 

Lista projektów rekomendowanych do dofinasowania
Lista projektów rekomendowanych do dofinasowania
lista-projektow-rekomendowanych.pdf
184,0 KiB
198 Downloads
Szczegóły