Lista podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5 RPO WZ 2014-2020

Dodano przez: admin | 5 października 2015

Została zatwierdzona lista nr 1 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Lista 6.5 Nr 1 Umów Dla Projektów Pozakonkursowych RPO - Na Stronę
Lista 6.5 Nr 1 Umów Dla Projektów Pozakonkursowych RPO - Na Stronę
Lista_6.5_nr_1_umow_dla_projektow_pozakonkursowych_RPO_-_na_strone_.pdf
130,0 KiB
111 Downloads
Szczegóły