Konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Dodano przez: admin | 26 marca 2015

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (SzOOP), dokumentu, który uszczegóławia zapisy dotyczące wsparcia z funduszy unijnych w latach 2014 – 2020.
Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat przyjętych zapisów.
Uwagi do dokumentu należy zgłaszać do 15 kwietnia 2015 roku.

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w odnośniku poniżej.

http://.wzp.pl/wiadomosci/konsultacje-spoleczne-projektu-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-programu-regionalnego