Konsultacje społeczne Opisu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w Województwie Zachodniopomorskim w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Dodano przez: Alicja Giszczak | 8 sierpnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, informuje iż przygotowana została propozycja opisu wymagań dot. szczegółowych zasad wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w Województwie Zachodniopomorskim.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w dniu dzisiejszym tj. 8 sierpnia 2016 r., ogłoszone zostają konsultacje społeczne niniejszego dokumentu. W związku z powyższym zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach oraz zgłaszanie uwag do dokumentu.
Uwagi można zgłaszać w terminie od 8 sierpnia 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r. (włącznie) za pomocą „Formularza zgłaszania uwag” drogą mailową na adres milena_jerchewicz-rom@wup.pl.
Do udziału w konsultacjach szczególnie zapraszamy podmioty zainteresowane aplikowaniem o dofinansowanie w konkursie w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego, którego celem będzie wybór Operatora wdrażającego Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w Województwie Zachodniopomorskim jak i samych przedsiębiorców, którym dedykowany jest przedmiotowy system.
Jednocześnie informujemy, że przedstawiona propozycja opisu wymagań dotycząca warunków świadczenia usług przez Operatorów opracowana została zgodnie z zapisami Wytycznych horyzontalnych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020.
Opis Wdrażania PSF PRO z dnia 08.08.2016
Opis Wdrażania PSF PRO z dnia 08.08.2016
OPIS-WDRAZANIA-PSF-PRO-WZ_08_08_2016.pdf
807,4 KiB
360 Downloads
Szczegóły
Formularz zgłaszania uwag PSF 08.08.2016
Formularz zgłaszania uwag PSF 08.08.2016
Formularz-zglaszania-uwag-PSF_08082016.xlsx
86,0 KiB
158 Downloads
Szczegóły