Konkurs promujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pod hasłem „Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonana” – rozstrzygnięty

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 25 maja 2016

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dnia 4 kwietnia 2016 roku ogłosił konkurs na przygotowanie plakatu promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego pod hasłem „Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonana”, skierowany do dzieci szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego.
Celem konkursu było zwrócenia uwagi dzieci szkół podstawowych z Pomorza Zachodniego na działania wspierające rozwój kapitału ludzkiego w województwie zachodniopomorskim, a także pobudzenie dziecięcej wyobraźni przy przygotowaniu plakatu promującego Regionalny Program Operacyjny WZ. W odpowiedzi na konkurs zgłoszonych zostało łącznie 81 prac plastycznych przygotowanych przez dzieci z województwa zachodniopomorskiego.
Dnia 24 maja br. Jury w składzie:
 1. Pani Agnieszka Idziniak – p.o. Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie – Przewodnicząca Jury;
 2. Pani Joanna Kopeć – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego;
 3. Pan Piotr Jaworski – Radio Eska Szczecin;
 4. Pan Andrzej Błażejczyk – art. plastyk Studio Reklamy ABART;
 5. Pan Grzegorz Janowicz – Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Szczeciński;
 6. Pan Rafał Rosiński – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
przeprowadziło obrady zgodnie z Regulaminem Konkursu „Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonana”. Każdy z członków Jury oceniał prace konkursowe przydzielając punkty od 0 do 5 na podstawie czterech kryteriów oceny:
– trafność doboru tematu i zgodność pracy;
– zawartość merytoryczna, wyrazistość przekazu;
– walory artystyczne: kompozycja, oryginalność, pomysłowość, forma estetyczna pracy;
– jakość techniczna.
W wyniku prac Komisji wyłoniono zwycięzców:
– nagrodę główną za zajęcie I miejsca w I kategorii wiekowej (dzieci klas I – III szkół podstawowych) otrzymała: Antonina Pasikowska
oraz
– wyróżnienia w I kategorii wiekowej otrzymali:
 1. Lena Całka
 2. Hanna Osetek
 3. Miłosz Ziętek
 
– nagrodę główną za zajęcie I miejsca w II kategorii wiekowej (dzieci klas IV – VI szkół podstawowych) otrzymała: Joanna Szmelter
oraz
– wyróżnienia w II kategorii wiekowej otrzymali:
 1. Emilia Szczęsna
 2. Natalia Lewandowska
 3. Piotr Zborowski
 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w przyszłości.
Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, Akademia Sztuki w Szczecinie. Patronat medialny nad konkursem piastowali: Telewizja Polska Oddział Szczecin oraz Radio Eska Szczecin.
 
Wszystkich zwycięzców serdecznie zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród, o którym poinformujemy w późniejszym terminie.