Konkurs filmowy “Nakręceni EFS-em”

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 30 sierpnia 2021

Filmowanie jest Twoją pasją?

Nakręć nam Swoją historię z EFS-em

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do udziału w Konkursie filmowym zatytułowanym „Nakręceni EFS-em”.

Cel konkursu?

  • promocja Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w województwie zachodniopomorskim;
  • wskazanie możliwości skorzystania z Funduszu poprzez przedstawienie w ciekawy i inspirujący sposób, jak środki EFS pozytywnie zmieniają życie osób, które skorzystały ze wsparcia projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 / realizowały projekt ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
  • podniesienie świadomości wśród mieszkańców województwa w zakresie wykorzystywania środków unijnych, możliwości uzyskania wsparcia ze środków EFS;
  • propagowanie „dobrych praktyk EFS” w województwie zachodniopomorskim;
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej i promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

W konkursie przewidziano cztery kategorie:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

– Kategoria do 18 roku życia

– Kategoria powyżej 18 roku życia

  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

– Kategoria do 18 roku życia

– Kategoria powyżej 18 roku życia

 

Termin nadsyłania prac konkursowych

od 30.08.2021 r. do 18.10.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu

listopad 2021 r.

Autorom najlepszych prac konkursowych zostaną przyznane nagrody w formie kart podarunkowych o wartości od 500 zł do 2500 zł.

Łączna pula nagród wynosi 18 000 .

 Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne w Regulaminie.

 Kontakt do Organizatora: tel. + 48 94 344 50 25/26, e-mail: efskoszalin@wup.pl

 Życzymy powodzenia!