Konferencji pt ” Wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”

Dodano przez: Daniel Sawicki | 30 listopada 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie uczestniczył w konferencji podsumowującej działania ZIT KKBOF w Koszalinie, na terenie hali widowiskowo-sportowej. W konferencji uczestniczyli przedstawicie 19 gmin zrzeszonych w ramach ZIT. Otwarcia konferencji dokonali Wice Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj oraz Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina. Działania i projekty realizowane w ramach ZIT mają przyczynić się do rozwoju obszarów miejskich. Za pomocą tej koncepcji Komisja Europejska chciała zwiększyć udział miast w polityce rozwoju regionalnego. Na temat planowanych w 2019 r. konkursów edukacyjnych mówiła Agnieszka Idziniak – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W konferencji udział wzięło 40 osób. Więcej informacji na https://www.koszalin.pl/pl/news/konferencja-zit-kkbof