Konferencja „Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej” – VI edycja

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 24 października 2017

18 października 2017 roku w Operze na Zamku w Szczecinie odbyła się konferencja z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych.  Zainteresowani mogli poznać arkana coraz częściej wykorzystywanej gałęzi finansów, jaką jest inżynieria finansowa. Szczególną uwagę poświęcono wspieranym z Funduszy Europejskich tzw. środkom zwrotnym, czyli preferencyjnym pożyczkom i poręczeniom.
W trakcie Zachodniopomorskiego Dnia Instrumentów Finansowych odpowiadano na pytania jak, gdzie i kiedy rozpocząć przygodę z biznesem, jak rozwinąć skrzydła i skorzystać z możliwości Inicjatywy JEREMIE2 finansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
JEREMIE 2 jest inicjatywą służącą rozwijaniu regionalnej gospodarki  i przedsiębiorczości. Na Pomorzu Zachodnim ma przynieść efekty w postaci wsparcia ponad 2100 przedsiębiorców i utworzenia ponad 1100 miejsc pracy. Z założenia, taka jest rola instrumentów zwrotnych, które dla mniejszych i średnich firm są dużo bardziej atrakcyjne niż oferta banków komercyjnych.
Przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem ze wsparcia w ramach JEREMIE2 mogą zgłaszać się do pośredników którymi są:
Polska Fundacja Przedsiębiorczości www.pfp.com.pl/
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy www.fundusz.szczecin.pl/
Fundusz Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości www.fundacja.koszalin.pl/
Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie www.fpk.stargard.pl
ECDF www.ecdf.pl/
Oprócz części konferencyjnej i warsztatowej uczestnicy mogli skorzystać także z indywidualnych konsultacji przy stolikach eksperckich. Pracownicy Biura Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego, informowali o możliwościach, jakie stwarza dla przedsiębiorców Regionalny Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Przedsiębiorcy byli informowani w szczególności o Działaniu 6.1. w ramach którego atrakcyjną ofertą dla biznesu stanowi Podmiotowy Systemem Finansowania (PSF) usług rozwojowych, umożliwiając przedsiębiorcy samodzielne wybranie szkolenia, kursu lub innej formy pomocy w podnoszeniu kwalifikacji i otrzymanie refundacji w wysokości  od 50 do 80 % kosztów.
Załącznik: Podmiotowy System Finansowania – broszura informacyjna