Konferencja „Współczesne szkolnictwo zawodowe. Współpraca szkół ze środowiskiem gospodarczym”

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 21 lutego 2018

Konferencja miała miejsce 20 lutego br. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Zorganizowana została przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Konferencja przeznaczona była dla pracodawców, przedstawicieli powiatów województwa zachodniopomorskiego, dyrektorów szkół i placówek kształcenia i doskonalenia zawodowego. Jej celem było przedstawienie informacji na temat możliwości podniesienia efektywności kształcenia zawodowego, nabywania kwalifikacji zawodowych oraz budowania efektywnego modelu współpracy środowiska biznesowego ze szkołami.
Prelekcje w trakcie konferencji wygłosili przedstawiciele MEN, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, przedstawiciele aktywnych Specjalnych Stref Ekonomicznych w naszym województwie, przedstawiciele klastrów branżowych, wiodących firm o znaczeniu ponadregionalnym oraz pracodawcy naszego województwa. Poruszano szeroko tematykę kierunków zmian i rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego, znaczenia współpracy i partnerstwa przedsiębiorców i pracodawców ze szkołami i placówkami kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz prezentowano dobre praktyki w tym zakresie. WUP w Szczecinie zaprezentował możliwości finansowania projektów z obszaru wspierania szkolnictwa branżowego i technicznego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pobierz plik:
Prezentacja z konferencji