Konferencja „Potencjał Inwestycyjny Pomorza Zachodniego”

Dodano przez: Alicja Giszczak | 15 września 2016

W dniu 8 września 2016 r., na polu golfowym „Modry las” w Choszcznie odbyła się konferencja Westpomeranian Greenfield 2016 „Potencjał Inwestycyjny Pomorza Zachodniego”. Konferencja była poświęcona korzyściom płynącym z lokalizacji inwestycji na terenie naszego województwa. Na spotkanie przybyli gospodarze wielu miast i gmin, starostowie i ludzie biznesu.
Spotkanie otworzył p. Andrzej Person, senator, dziennikarz sportowy, który witając zaproszonych gości podziękował za przybycie.
Jako pierwszy na konferencji zorganizowanej 8 września br. wystąpił prof. Witold Modzelewski, były wiceminister finansów, jeden ze współtwórców systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług, akcyzy oraz ordynacji podatkowej. Stwierdził, że UE poszukuje nowej wizji podatków, które powinny obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich.
W konferencji uczestniczył także prof. Andrzej Blikle, matematyk, informatyk, który opowiadał o „Turkusowej firmie”, która jego zdaniem jest modelem idealnym, o czym napisał książkę.
Patrycja Rogalska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” mówiła o korzyściach płynących z wykorzystania naturalnych źródeł energii, których rozwój jest stopowany przez istniejące przepisy prawne.
W strefie informacyjnej Pracownicy Biura Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego, informowali o możliwościach jakie czekają na przedsiębiorców w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Dodatkowo przedsiębiorcy mogli zapoznać się z planowanym uruchomieniem Bazy Usług Rozwojowych, dotyczącej możliwości dofinansowywania szkoleń dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.