Konferencja – podsumowanie działań ZIT KKBOF w 2017 roku

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 8 grudnia 2017

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy instrument finansowania rozwoju regionów. Nie funkcjonował on w trakcie poprzednich okresów programowania unijnego. Działania i projekty realizowane w ramach ZIT mają przyczynić się do rozwoju obszarów miejskich. Za pomocą tej koncepcji Komisja Europejska chciała zwiększyć udział miast w polityce rozwoju regionalnego.
W województwie zachodniopomorskim utworzono dwa podmioty ZIT – Szczeciński Obszar Metropolitarny (ZIT SOM) oraz Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny (ZIT KKBOF).
1 grudnia 2017 r. w Koszalinie, na terenie hali widowiskowo-sportowej, odbyła się konferencja podsumowująca działania ZIT KKBOF. W konferencji uczestniczyli przedstawicie 19 gmin zrzeszonych w ramach ZIT. Otwarcia konferencji dokonali Wice Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj oraz Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina.
Pani Urszula Miller-Grzybowska – dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Urzędu Miejskiego  w Koszalinie, przedstawiła informację dotyczące stanu wykorzystania alokacji na działania poza konkursowe oraz konkursowe. W wyniku przeprowadzonych do tej pory procedur oceny wniosków  rekomendowano do dofinansowania projekty na łączną wartość blisko 86,5 mln zł ( co stanowi ponad 50 % alokacji przyznaje na lata 2014-2020), z czego podpisano umowy już umowy na łączną wartość ponad 55,5 mln zł. Realizacja wskaźników przebiega zgodnie z założeniami, a w przypadku pełnej realizacji wszystkich projektów w wielu przypadkach zostanie przekroczona w stosunku do  tych zapisanych w programie.
Pani Joanna Kiedrowska z Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przestawiła założenia nowej Księgi Identyfikacji Wizualnej na lata 2014 – 2020, związane z wprowadzeniem do zestawu obowiązkowych logotypów barw Rzeczypospolitej.
Pani Marta Bujko – Gryczyńska z Biura informacji i Promocji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przedstawiła wyniki konkursu na Działania 8.4 i 8.8 związane z rozwojem wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego, dedykowane podmiotom zrzeszonym w ZIT KKBOF.
Prezentacja – Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Koszalinie
Prezentacja – Nowa karta wizualizacji RPO WZ 2014-2020 – Biuro Promocji Urzędu Marszałkowskiego
Prezentacja – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie