Konferencja pn.: ”Ekonomia społeczna dostępna dla  każdego”

Dodano przez: Alicja Giszczak | 26 kwietnia 2023

 

Dnia 24 kwietnia 2023 roku w kampusie Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej odbyła się konferencja pn.: ”Ekonomia społeczna dostępna dla  każdego” zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali zarówno eksperci, w tym przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, jak i ludzie młodzi, studenci zaangażowani w planowanie własnej przyszłości, ale także  przyszłości otoczenia społecznego.

Goście konferencji usłyszeli wykład m.in. Wacława Idziaka, pierwszego polskiego animatora wiosek tematycznych czy Wojciecha Celińskiego. Prezes Stowarzyszenia Słowian i Wikingów opowiedział  jak budować biznes na społecznej pasji. Natomiast Piotr Jaśkiewicz, prezes Fundacji Nauka dla Środowiska mówił o pokonywaniu barier poprzez innowacje w ekonomii społecznej. W tym temacie podzielił się doświadczeniami przy realizacji projektu „Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych”. To wspólne przedsięwzięcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Fundacji Nauka dla Środowiska, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, które zostało nagrodzone przez Komisję Europejską w konkursie „Regio Stars 2019″. Ważną częścią tego projektu było wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w zwalczaniu nierówności i ubóstwa.

Konferencji towarzyszyły  targi ekonomii społecznej. Wśród wystawców znalazły się m. in. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Stowarzyszenia, Zakłady Aktywności Zawodowej, Centra Integracji Społecznej, Fundacje oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Filia w Koszalinie.

Targi skierowane były do wszystkich zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej, poszukujących stabilnej pracy zwłaszcza przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub uzupełnienia sektora prywatnego i publicznego.

Podczas targów zainteresowani mogli skorzystać z wiedzy pracowników WUP w Szczecinie. Licznie odwiedzającym nasze stoisko, porad udzielali specjaliści z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, doradca Eures oraz pracownik Biura Informacji i Promocji EFS w Filii WUP w Koszalinie. Uczestnicy informowani byli o możliwości uzyskania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.